Hudební praktikum 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308HUP2 Z 2 14S česky zimní

Garant předmětu

Jakub KUDLÁČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub KUDLÁČ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozumí principům hudebních forem, umí identifikovat různé formotvorné prvky a rozumí specifikům různých přístupů k stavbě hudební formy.

Forma studia

Praktická hra na hudební nástroj.

Student povinně navštíví nejméně tři živá koncertní vystoupení dle vlastní volby a vypracuje písemnou reflexi o jejich dramaturgii, kvalitě kompozic i interpretace a o vhodnosti akustických poměrů prostředí vzhledem ke konkrétnímu instrumentálnímu obsazení.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Hudební praktikum 1.

Obsah kurzu

Druhý semestr předmětu je věnován poznání koncertní praxe, poslechu a analýze hudebních produkcí různých žánrů. Student posuzuje dramaturgii hraného repertoáru, vyjadřuje svůj subjektivní názor na kompoziční kvalitu skladeb i na úroveň interpretace hudebníků. Všímá si také vztahu znějící hudby ke konkrétnímu prostředí, vlivu akustických parametrů sálu na výsledný dojem apod. Uplatní tak poznatky nabyté v předchozím studiu hudebního praktika, a v teoretických předmětech - v hudební nauce, dějinách hudby, nauce o hudebních nástrojích i v přednáškách o zvukové akustice. Student povinně navštíví nejméně tři veřejné hudební akce a o každé z nich vypracuje písemný referát, který je podkladem zápočtové rozpravy o dané problematice.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. Praha: Editio Barenreiter, 2014

ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. Praha: Editio Barenreiter, 2014

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, vypracování úkolů.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
KUDLÁČ J.
18:10–18:55
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:10–18:55 Jakub KUDLÁČ Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů