Teorie zvukové tvorby 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308TZT4 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin OŽVOLD

Obsah

1 Zvuk jako událost, film jako událost

První blok přednášek se bude věnovat širšímu pohledu na současné uvažování o audiovizuálním díle a intermediální povaze dějin kinematografie a jejímu přechodu na multimediální scénu. Úvod naší diskuse bude patřit několika teoretickým textům R. Altmana a jeho následovníků. Altmanův teoretický přínos je mnohými považován za důležitý mezník ve filmové a audiovizuální teorii, který vedl k zásadní změně vnímání zvukové složky audiovizuálního díla a k revizi samotných dějin filmu a kinematografie, kterou Altman navrhuje vnímat jako síť heterogenních makrodějů.

Síti ekonomických, technologických, ideologických a kulturních makroudálostí a způsobům, jakými se tyto události promítly do teoretické a praktické sféry filmového zvuku z historiografické perspektivy, budou věnovány následující bloky přednášek.

Audiovizuální teorie (2) : Historické a estetické perspektivy vývoje technologie a techniky filmového zvuku.

2.1 Čtyři typy filmového zvuku

2.2 Zvuk v němém filmu

2.3 Filmový zvuk : realismus a reprezentace

2.4 Vývoj technik střihu a mixáže zvuku z hlediska vzniku estetických norem v současné kinematografii

3.Teorie audio-vize (2)

3.1 Klasické audiovizuální teorie

3.2 Přehled současných audiovizuálních teorií 3.3 Audiovizuální teorie praktikujících umělců 3.4 Fóra a blogy

Téma druhé části audiovizuálních teorií bude orientováno na dramaturgické aspekty a zvukovou stopu jako nedílnou součást filmové řeči. úvodní část přednášek bude tvořit přehled současných audiovizuálních teorií, počínaje historickou perspektivou a konče současnými

stavu audiovizuálních teorií existujících napříč akademickými texty nebo blogy praktikujících zvukových designérů.

  1. Dramaturgie audiovizuálního díla

Druhá část naší diskuse bude věnována základním postupům zvukové dramaturgie audiovizuálního díla vycházejícím z teoretických konceptů M. Chiona, I. Blahy, D. Bordwella K. Thomsona.

4.1 Audiovizuální smlouva , přidaná hodnota a audiovizuální reciprocita 4.2 K základní estetice zvuku v kinematografii

4.3 Strukturální a formativní funkce zvuku v audiovizuálním díle 4.4 Dimenze filmového zvuku: Rytmus,Věrnost, Prostor,Čas

4.5 Vliv zvuku na vnímání času v obraze

4.6 Horizontální a vertikální perspektiva v audiovizuálních vztazích 4.7 Point of Audition

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Povinná četba:

Povinná četba: vybrané kapitoly

Chion, M (1992)-Audio-Vision

Bláha I: Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla

M.Filimowicz (ed.) (2019) Foundations in Sound Design for Linear Media (2019)

Elisabeth Weis (ed.)(1983) - Film Sound: Theory and practice

Harper (et. al) (2009) Sound and Music in Film and Visual Media

Murray, L,(2019) Sound Design Theory and Practice

Sonnenschein, D (2001) - Sound Design

Szczepanik,P(ed.)(2004), Nova Filmova Historie: Antologie soucasneho mysleni o dejinach kinematografie a audiovizualni kultury

Doporučená četba:

Povinná četba: vybrané kapitoly

VERNALLIS,HERZOG,RICHARDSON (ed.) (2013) SOUND AND IMAGE IN DIGITAL MEDIA Kulezic -Wilson (2020) The Sound Design is the New Score

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 320
MIDI KZT

(Lažanský palác)
OŽVOLD M.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:40–17:15 Martin OŽVOLD MIDI KZT
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů