Soubor oborových cvičení 4

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308OCS4 zápočet 3 česky letní

Garant předmětu

Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor EKRT, Ladislav GREINER, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem souboru praktických cvičení je dosažení potřebné technické vybavenosti a rozšíření estetické zkušenosti studenta.

Forma studia

Předávání praktických zkušeností pedagoga, dialog, vlastní kreativní činnost.

Průběžné konzultace s pedagogem.

Individuální práce na zadaných praktických cvičeních.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost samostatného plnění speciálních praktických úkolů v oblasti zvukové tvorby.

Absolvování „Souboru oborových cvičení 1+2+3 “.

Obsah kurzu

Soubor praktických oborových cvičení je zaměřen na zvládnutí speciálních profesních úkolů nezbytných k dosažení potřebné technické vybavenosti i estetické zkušenosti studenta zvukové tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha, I. : Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha 2006 (ISBN 80-7331-010-4)

Borwick, J.: Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford 1994 (ISBN 0-19-816381-9)

Dickreiter, M. (2003): Mikrofon-Aufnahmetechnik. Hirzel Verlag, Stuttgart. (ISBN 3-7776-1199-9)

Huber, D. M. Williams, P. : Professional Microphone Techniques. Mix Books Emeryville. 1998 (ISBN 0-872886-85-9)

Kolmer, F. - Prostorová akustika SNTL 1984

Truax, B. : Acoustic Communication. Ablex Publishing, London 2001. (ISBN 1-56750-537-6)

Smetana, C. - Praktická elektroakustika (SNTL 1981)

Škvor, Z.- Akustika a elektroakustika (Academia 2001)

Hodnoticí metody a kritéria

Komisionelní hodnocení předložených cvičení a povinných písemných explikací.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů