Teorie zvukové tvorby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308TZT2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin OŽVOLD

Obsah

Cílem druhého souboru přednášek věnovaného Teorii zvuku je seznámit studenty s problematikou fenoménu zprostředkování zvuku v akustickém prostoru a prostorové recepce. Okruh probíraných témat bude zahrnovat teorie akustických principů šíření zvuku v prostoru, teorie prostorového slyšení, atributy prostorového obrazu a techniky prostorového zvuku. Druhá část naší diskuse bude směřovat ke konceptům místa, scény, architektonického prostoru a zvukové komunity, které vycházejí ze základní vlastnosti zvuku vytvářet a transformovat sociální a kulturní kódy a vytvářet sociální a kulturní prostor.

Ve třetím souboru přednášek o audiokultuře se zaměříme na paradigmatické změny v oblasti zvukové produkce v kontextu nových médií a mediálních teorií. Tyto vztahy budou diskutovány z různých úhlů pohledu souvisejících s povahou materiální existence zvukového záznamu, vlivem editace a manipulace se zvukovým záznamem, otázkami autenticity, vlivem mobility nahrávacích a reprodukčních technologií, způsoby samplování a konzumace zvukového díla a trendy souvisejícími se znovuobjevováním zapomenutých zvukových forem a médií ve věku podcastingu.

Soubor přednášek Teorie zvuku se zaměří na recepci zvuku z hlediska interpretace významu a na teorie zabývající se zvukem jako znakem. Diskuse začne důležitostí a významem znaku v komunikaci, základními teoriemi znaku a znakových systémů, integrací sémiotiky s teoriemi zvuku a možnými strategiemi zvukové produkce jako „kódování“ komunikace, které proměňuje a vytváří možnosti interpretace jejích významů.

Úvod do audiokultury (2): vybrané kapitoly o historických a současných myšlenkových proudech a estetických základech současné hudby a zvukového umění.

1.2 Experimentální hudba: Od objektu k procesu

1.3 Environmentální hudba: 1.4 Akustická ekologie a kompozice zvukové krajiny (Anecdotal Music, Field Recording)

2 Teorie zvuku 2

2.1 Zvuk v prostoru - prostor ve zvuku 2.2 Aurálni Architektura

Úvod do audiokultury (3): Vybrané kapitoly z historických a současných myšlenkových proudů a estetických základů hudby a zvukového umění.

3.1 Hudba ve věku elektronické reprodukce: od editace k plunderfonii (G.Gloud, B.Eno, J.Oswald)

3.2 Microsound, glitch a postdigitální estetika (J.Xenakis, C.Roads, K.Cascone, C.Nicolai, Knižák, H.Herndnon)

3.3 Od walkmanu k podcastingu: zvuk v kontextu mobilních médií a internetové distribuce

3.4 Rozhlasové umění, akustické filmy a audiodokumenty v éře podcastingu

4 Teorie zvuku 3

4.1 Zvuk jako znak: Úvod do sémiotiky zvuku: 4.2 Kódy, stopy a zvuková vnímavost

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Povinná literatúra:

M.Filimowicz (ed.) (2019) Foundations in Sound Design for Linear Media (2019)

Murray, L,(2019) Sound Design Theory and Practice


Collins, K (2020) Studying Sound: A Theory and Practice of Sound Design

CH.COX, D. Warner (2017): Audio Culture: Readings in Modern Music (2017, 2nd edition )

Odporúčaná literatúra:

CH.COX, D. Warner (2017): Audio Culture: Readings in Modern Music (2017, 2nd edition ) N.Collins, J. D’Escrivan, The Cambridge Companion to Electronic Music (2017, 2nd edition) Truax. B (1983) - Acoustic Communication

Gabriel Paiuk (2013). Tactility, Traces and Codes: Reassessing timbre in electronic media. Organised Sound

Nyman, M. (2009) - Experimental Music

Kelly, C (2009) Cracked Media

Truax,B (200 Soundscape Composition as Global Music: Electroacoustic music as soundscape McHugh,S. (2016) How podcasting is changing the audio storytelling genre

Brandon LaBelle (2015) - Background Noise: Perspectives on Sound Art

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 320
MIDI KZT

(Lažanský palác)
OŽVOLD M.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:00–15:35 Martin OŽVOLD MIDI KZT
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů