Teorie zvukové tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308TZT2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování kurzu je student schopný vnímat souvztažnost obrazu a výrazových prostředků zvuku.

Umí rozlišovat základní stavební prvky zvukové složky a zná jejich funkci.

Umí analyticky reflektovat zvukovou složku ve struktuře vyprávění.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Smyslem předmětu je seznámit posluchače s použitím teorie Audiovize a s vlivem zvuku na strukturu vyprávění v narativním filmu.

  1. Projekce zvuku v obraze
  2. Tři základní složky zvukové stopy: hlas, ruchy, hudba
  3. Orientace vnímání diváka ve zvukové složce
  4. Soustředění na hlas a slovo
  5. Anempatická a empatická hudba a její funkce
  6. Vektorizace času ve zvukové složce
  7. Ruchy diskrétní a kontinuální a jejich vztah s filmovým časem
  8. Vztah zvuku a střihu
  9. Zvuková interpunkce vyprávění

Doporučená nebo povinná literatura

CHION, M. Audio-Vision: Sound on Screen (in English, translated by Claudia Gorbman). New York: Columbia University Press

Sounds and Perception: New Philosophical Essays, Matthew Nudds and Casey O'Callaghan (eds.) USA: Oxford University Press, 2009

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů