English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Teorie zvukové tvorby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308TZT2 ZK 2 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Georgy BAGDASAROV
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Georgy BAGDASAROV
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Po absolvování kurzu je student schopný vnímat souvztažnost obrazu a výrazových prostředků zvuku.

Umí rozlišovat základní stavební prvky zvukové složky a zná jejich funkci.

Umí analyticky reflektovat zvukovou složku ve struktuře vyprávění.

Forma studia:
Předpoklady a další požadavky:
Obsah kurzu:

Smyslem předmětu je seznámit posluchače s použitím teorie Audiovize a s vlivem zvuku na strukturu vyprávění v narativním filmu.

1. Projekce zvuku v obraze

2. Tři základní složky zvukové stopy: hlas, ruchy, hudba

3. Orientace vnímání diváka ve zvukové složce

4. Soustředění na hlas a slovo

5. Anempatická a empatická hudba a její funkce

6. Vektorizace času ve zvukové složce

7. Ruchy diskrétní a kontinuální a jejich vztah s filmovým časem

8. Vztah zvuku a střihu

9. Zvuková interpunkce vyprávění

Doporučená nebo povinná literatura:

CHION, M. Audio-Vision: Sound on Screen (in English, translated by Claudia Gorbman). New York: Columbia University Press

Sounds and Perception: New Philosophical Essays, Matthew Nudds and Casey O'Callaghan (eds.) USA: Oxford University Press, 2009

Hodnoticí metody a kritéria:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2018