Soubor oborových cvičení 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308OCS2 Z 3 česky letní

Garant předmětu

Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor EKRT, Ladislav GREINER, Marek HART, Pavel REJHOLEC, Martin STÝBLO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je získání dílčích zkušeností v práci se zvukem, posluchači mají prokázat technické, tvůrčí a organizační schopnosti a schopnost vytvořit formálně ucelenou zvukovou kompozici.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Úvodu do oboru zvuková tvorba, Praktika zvukové techniky, Souboru oborových cvičení 1

Obsah kurzu

Soubor praktických cvičení, ve kterých se posluchači seznamují s dílčími zvukařskými činnostmi a samostatně vytvářejí ucelené zvukové kompozice..

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha, I. : Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha 2006 (ISBN 80-7331-010-4)

Borwick, J.: Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford 1994 (ISBN 0-19-816381-9)

Dickreiter, M. (2003): Mikrofon-Aufnahmetechnik. Hirzel Verlag, Stuttgart. (ISBN 3-7776-1199-9)

Huber, D. M. Williams, P. : Professional Microphone Techniques. Mix Books Emeryville. 1998 (ISBN 0-872886-85-9)

Kolmer, F. - Prostorová akustika SNTL 1984

Truax, B. : Acoustic Communication. Ablex Publishing, London 2001. (ISBN 1-56750-537-6)

Smetana, C. - Praktická elektroakustika (SNTL 1981)

Škvor, Z.- Akustika a elektroakustika (Academia 2001)

Hodnoticí metody a kritéria

Komisionelní hodnocení předložených cvičení a povinných písemných explikací.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů