Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář_2020 – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
308KLZ1 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Asistence na praktických cvičeních
 
305APC Z 1 24S
Praktika oboru animovaná tvorba 309POA Z 1 16CS
Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba 373PASZT Z 1 24CS
Praktika oboru dokumentární tvorba 303POD Z 1 24CS
Praktika oboru fotografie 307POF Z 1 24S
Praktika oboru kamera 304POK Z 1 24S
Praktika oboru produkce 305POP Z 1 8S
Praktika oboru střihová skladba: 16mm 306POSF Z 1 20CS
Úvod do audiovizuálních studií FAMU 373UDAS Z 2 2PT
Asistentská praxe
 
308APR1 Z 8 200CS
Elektroakustika
 
308EAK1 ZK 2
Filmová technika a technologie 304FITE ZK 2 2T
Matematika a fyzika 308MAFY1 ZK 1 2T 308MAFY2 ZK 1 2T
Oborový seminář KZT 308OS1 Z 1 24S 308OS2 Z 1 28S
Postupy a technologie filmového zvuku 308PTFIZ1 Z 1 2T 308PTFIZ2 ZK 2 2T
Realizační dílna 308RED1 Z 2 3T 308RED2 Z 2 3T
Soubor oborových cvičení 308SOCV1 Z 3 75CS
Soubor oborových cvičení
 
308OCS2 Z 3
Společná AV cvičení
 
308SAVIC1 Z 6
Televizní technika a technologie
 
306TETE ZK 2 2T
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK1 ZK 3 6PT 373DSVK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 22 31
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely
 
702FAOU1 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 0 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KZT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KZT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KZT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KZT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 35
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 -5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 308KZTB1920_1R

Tělesná výchova [703STV_2022]

703STV_2020 #