English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Akustika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308AK2 ZK 2 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Felix KOLMER
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Felix KOLMER
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je vytvořit teoretický základ pro výuku dalších technických předmětů a pro praktickou zvukovou tvorbu.

Forma studia:

Kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky:

Absolvování předmětů Základy akustiky a elektroakustiky a Fyzikální a fyziologická akustika.

Obsah kurzu:

Předmět má za úkol objasnit:

1) řešení akustiky v uzavřeném prostoru pomocí geometrické akustiky, vlnové akustiky a statistické teorie

2) mechaniku pohlcování akustickými obklady, porézními, rezonančními a složenými

3) metody měření činitele zvukové pohltivosti a stejnosměrného akustického odporu

4) řešení hlukových problémů uvnitř místnosti

5) použití kritérií pro posouzení kvality akustiky místností

6) užívání měřících metod v prostorové akustice

Hodnocení: zkouška

Podmínky atestace: Zodpovězení pěti otázek z 47, jejichž seznam dostanou studenti uprostřed semestru. Výsledná známka je průměrem hodnocení pěti zodpovězených otázek.

Doporučená nebo povinná literatura:

Kolmer F., Kyncl J.: Prostorová akustika-kniha, Praha SNTL 1982.

Merhaut J., Kolmer F. a ostatní: Příručka elektroakustiky-kniha, Praha SNTL 1964.

Hodnoticí metody a kritéria:

Akreditace se uděluje za prezenci a aktivitu při výuce.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 323
Sborovna KZT

(Lažanský palác)
KOLMER F.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
Prostorová a stavební akustika
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:35 Felix KOLMER Sborovna KZT
Lažanský palác
Prostorová a stavební akustika přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018