Akustika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308AK2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je vytvořit teoretický základ pro výuku dalších technických předmětů a pro praktickou zvukovou tvorbu.

Forma studia

Kontaktní výuka

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Základy akustiky a elektroakustiky a Fyzikální a fyziologická akustika.

Obsah kurzu

Předmět má za úkol objasnit:

  1. řešení akustiky v uzavřeném prostoru pomocí geometrické akustiky, vlnové akustiky a statistické teorie
  2. mechaniku pohlcování akustickými obklady, porézními, rezonančními a složenými
  3. metody měření činitele zvukové pohltivosti a stejnosměrného akustického odporu
  4. řešení hlukových problémů uvnitř místnosti
  5. použití kritérií pro posouzení kvality akustiky místností
  6. užívání měřících metod v prostorové akustice

Hodnocení: zkouška

Podmínky atestace: Zodpovězení pěti otázek z 47, jejichž seznam dostanou studenti uprostřed semestru. Výsledná známka je průměrem hodnocení pěti zodpovězených otázek.

Doporučená nebo povinná literatura

Kolmer F., Kyncl J.: Prostorová akustika-kniha, Praha SNTL 1982.

Merhaut J., Kolmer F. a ostatní: Příručka elektroakustiky-kniha, Praha SNTL 1964.

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace se uděluje za prezenci a aktivitu při výuce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů