Společná AV cvičení 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAVIC1 Z 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem cvičení je kromě zvládnutí zvolené technologie rovněž prokázání tvůrčích předpokladů. Je to jedna z prvních příležitostí, kdy mají studenti příležitost pěstovat v praxi vztahy mezi členy výrobního kolektivu.

Forma studia

Společné (mezioborové) praktické cvičení. V přípravné fázi analýza námětů, hledání možností zvukové realizace. V postprodukčním období konzultovaná tvorba kompletní zvukové složky. Završení veřejnou projekcí v rámci celého ročníku.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní přístup k práci v průběhu příprav a natáčení i v postprodukci. Průběžné konzultace s pedagogem. Absolvování Semináře zvukové tvorby 1, Základů počítačového zpracování zvuku, Semináře zvukové dramaturgie

Obsah kurzu

  1. AV cvičení s KDT (Autorská reportáž, Můj pohled, na kterém mi záleží)

Dvě společná praktická cvičení se studenty KDT jsou seznámením se zvukově technickými prostředky a technologickými postupy na konkrétním zadání - tvorbě AV díla.

  1. AV cvičení s KR (Malá etuda, Velká etuda)

Dvě praktická cvičení se studenty KR mají za úkol seznámit posluchače se základními technologickými postupy na konkrétním zadání - výrobě AV díla. Jde o první zkušenost s tvůrčí spoluprací většího rozsahu v rámci školy.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Komisionelní hodnocení úrovně splnění praktického zadání.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů