Hudební praktikum 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308HP1 zápočet 1 14 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jakub KUDLÁČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub KUDLÁČ

Obsah

Předmět má statut individuálního studia, každému studentovi je stanoven individuální plán s cílem rozvinout jeho hudební schopnosti a praktické zkušenosti podle jeho dosavadní úrovně. O pedagogické vedení lze požádat členy katedry (Jakub Kudláč, Georgij Bagdasarov). Je však možné studovat i pod vedením mimoškolního lektora, kterého si student vybere a katedra schválí.

Před začátkem semestru je posluchači stanoven rámcový plán práce. Konkrétním cílem výuky může být kupříkladu:

a) Poznání techniky a specifik hry na hudební nástroje různých typů. Po dohodě s katedrou si student vybere nástroj, který bude studovat. Může pokračovat ve hře na nástroj, na který již hrál, nebo začít s nástrojem jiným, aby poznal problematiku instrumentů různých druhů. Je nutné, aby každý student zvukové tvorby měl alespoň základní zkušenost s hrou na klávesový nástroj, nejlépe klasický klavír, a to minimálně 1 rok. V průběhu dalšího studia lze instrument změnit.

b) Pochopení stylových rozdílů v interpretaci různých hudebních slohů a žánrů (baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus..., jazz, folklór...).

c) Zvládnutí notového zápisu: čtení v houslovém i basovém klíči, znalost hudebního značení.

d) Zvládnutí výrazových prostředků interpretace: tvorba tónu, druhy artikulace, modelování melodické fráze, užití agogiky, dynamické a barevné nuance, funkční uplatnění vibrata, odlišení významově dominantní melodické linie od doprovodu. Cvičení správné intonace.

e) Poznávání skladebné struktury díla, hudební logiky, celkové formy i jednotlivých komponent hudby: např. analýza tónového systému, harmonických struktur, melodicko-harmonických vztahů (průtah, průchod, anticipace, prodleva), motivických souvislostí, metricko-rytmických principů (těžká a lehká doba, synkopa) atd.

f) Seznámení s problémy souborové hry, s problémy hudebníka před mikrofonem aj.

Výsledky učení

Cílem předmětu je vést studenty k mnohostrannému rozšiřování hudebních zkušeností využitelných v jejich tvůrčí zvukové praxi.

Předpoklady a další požadavky

Přirozené hudební vlohy.

Literatura

Podle individuálního plánu výuky je k interpretaci zadávána vhodná, technicky zvládnutelná hudební literatura různých historických epoch a žánrových stylů.

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace je udělena na základě úspěšného výkonu při zápočtové přehrávce.

U zápočtové přehrávky má student předvést kratší ukázky z obvyklých okruhů:

  1. technická cvičení (stupnice, akordy),
  2. etudy,
  3. přednesové skladby.

Zároveň má být připraven analyzovat nacvičenou skladbu a uvést příklady přínosných poznatků z uplynulého období výuky.

Poznámka

Katedra vlastní několik nástrojů, které může posluchačům zapůjčit. Pokud student nemá možnost cvičit na klavír jinde, může využít učebny č.5 v době, kdy se tam nekoná výuka.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
KUDLÁČ J.
14:50–15:35
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:50–15:35 Jakub KUDLÁČ Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů