Akustika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308AKU1 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Libor HUSNÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Libor HUSNÍK

Obsah

Vybudování základních poznatků z oblasti akustiky, tedy základní veličiny, principy šíření zvuku pro potřeby dalších předmětů studia a pak zejména z oblasti fyziologické akustiky a vnímání zvuku. Pozornost je věnována i poslechovým ukázkám, ilustrujícím vlastnosti lidského sluchu a vnímání zvuku.

Tématické okruhy:

1-2 Vlastnosti zvuku, základní veličiny a popis

3-5 Šíření zvuku v otevřeném prostoru

6-7 Anatomie a fyziologie sluchu

8-9 Psychologie vnímání

10-11 Zvukové signály

12-13 Hudební akustika

14 Tvorba řečového signálu

Výsledky učení

Student zná veličiny pro popis zvuku a má představu o jeho šíření. Student umí vyhodnotit nebezpečnost hlukové zátěže z hlediska ztráty sluchu. Rozlišuje fyzikální a vjemové veličiny, má znalosti o principech vnímání zvuku v souvislosti s praxí zvukaře.

Předpoklady a další požadavky

Matematika a fyzika střední školy.

Literatura

Povinná literatura:

Podklady pro přednášky poskytnuté vyučujícím.

Doporučená literatura:

KOLMER, F., KYNCL, J.: Prostorová akustika, Praha SNTL/Alfa 1980

KUTTRUFF, H.: Acoustics, London and New York, Taylor and Francis 2007 ISBN 978-0-415-38680-7

MOLLER, A.R.: Hearing, Elsevier 2006, 2nd Edition, ISBN 978-0-12-372519-6

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 323
Sborovna KZT

(Lažanský palác)
HUSNÍK L.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–16:25 Libor HUSNÍK Sborovna KZT
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů