English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Teorie zvukové tvorby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308TZT1 ZK 2 2/T česky zimní
Garant předmětu:
Georgy BAGDASAROV
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Georgy BAGDASAROV
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Po absolvování předmětu je student schopný nahlédnout zvukovou složku jako součást uměleckého celku, kterým je film.

Student rozumí důvodům příchodu zvuku ve filmu jako prostředku filmového vyprávění.

Student chápe rozdíl ve vnímání zvuku reálného a reprodukovaného.

Student rozumí roli zvuku ve vztahu k diegezi ve filmu.

Forma studia:
Předpoklady a další požadavky:
Obsah kurzu:

Cílem předmětu je seznámit studenta se zakladní problematikou zvuku ve filmu a s vlivem vývoje technologie zvukové tvorby na uměleckou stránku filmu.

1. Zvuk v němé kinematografii

2. Vztah obrazu a zvuku v prvních zvukových filmech

3. Vliv rozvoje zvukových technologií na projev herce

4. Funkce zvuku ve vztahu k obrazu

5. Pojem diegeze ve zvuku

6. Vliv technologických inovací společnosti „Dolby“ na rozvoj filmového prostoru

7. Pojem akuzmatika ve filmovém zvuku

Doporučená nebo povinná literatura:

JAKOBSON, R. - „Úpadek filmu?“, Stále kinema: antologie českého myšlení o filmu 1904-1950, Petr Szczepanik, Jaroslav Anděl (eds.). - Vyd. 1. - Praha : Národní filmový archiv, 2008

VELTRUSKÝ, J. - „Zvukové vlastnosti textu a hercův hlasový projev“, Příspěvky k teorii divadla / Sbor. stud. uspoř. a k vyd. připr. Jiří Veltruský ; Miroslav Procházka. - 1. vyd. - Praha : Divadelní ústav, 1994.

CHION, M. - „Quiet Revolution... And Rigid Stagnation“, October Vol. 58, Rendering the Real (Autumn, 1991)

SCHAEFFER, P. - „Acousmatics“, Audio Culture: Readings in Modern Music, New York: Continuum, 2006

Hodnoticí metody a kritéria:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Georgy BAGDASAROV Sborovna KZT
Lažanský palác
bloková výuka na zač. a konci semestru, termíny budou oznámeny přednášková par. 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2018