Teorie zvukové tvorby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308TZT1 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu je student schopný nahlédnout zvukovou složku jako součást uměleckého celku, kterým je film.

Student rozumí důvodům příchodu zvuku ve filmu jako prostředku filmového vyprávění.

Student chápe rozdíl ve vnímání zvuku reálného a reprodukovaného.

Student rozumí roli zvuku ve vztahu k diegezi ve filmu.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Cílem předmětu je seznámit studenta se zakladní problematikou zvuku ve filmu a s vlivem vývoje technologie zvukové tvorby na uměleckou stránku filmu.

  1. Zvuk v němé kinematografii
  2. Vztah obrazu a zvuku v prvních zvukových filmech
  3. Vliv rozvoje zvukových technologií na projev herce
  4. Funkce zvuku ve vztahu k obrazu
  5. Pojem diegeze ve zvuku
  6. Vliv technologických inovací společnosti „Dolby“ na rozvoj filmového prostoru
  7. Pojem akuzmatika ve filmovém zvuku

Doporučená nebo povinná literatura

JAKOBSON, R. - „Úpadek filmu?“, Stále kinema: antologie českého myšlení o filmu 1904-1950, Petr Szczepanik, Jaroslav Anděl (eds.). - Vyd. 1. - Praha : Národní filmový archiv, 2008

VELTRUSKÝ, J. - „Zvukové vlastnosti textu a hercův hlasový projev“, Příspěvky k teorii divadla / Sbor. stud. uspoř. a k vyd. připr. Jiří Veltruský ; Miroslav Procházka. - 1. vyd. - Praha : Divadelní ústav, 1994.

CHION, M. - „Quiet Revolution... And Rigid Stagnation“, October Vol. 58, Rendering the Real (Autumn, 1991)

SCHAEFFER, P. - „Acousmatics“, Audio Culture: Readings in Modern Music, New York: Continuum, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů