Zjednodušený studijní plán Zvuková tvorba - bakalář_2020

Katedra zvukové tvorby

Studijní program: Zvuková tvorba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
304FITE Filmová technika a technologie ZK 2
308MAFY1 Matematika a fyzika 1 ZK 1
308OS1 Oborový seminář KZT 1 Z 1
308PTFIZ1 Postupy a technologie filmového zvuku 1 Z 1
309POA Praktika oboru animovaná tvorba Z 1
373PASZT Praktika oborů audiovizuální studia a zvuková tvorba Z 1
303POD Praktika oboru dokumentární tvorba Z 1
307POF Praktika oboru fotografie Z 1
304POK Praktika oboru kamera Z 1
305POP Praktika oboru produkce Z 1
306POSF Praktika oboru střihová skladba: 16mm Z 1
373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1 ZK 3
308RED1 Realizační dílna 1 Z 2
308SOCV1 Soubor oborových cvičení 1 Z 3
373UDAS Úvod do audiovizuálních studií FAMU Z 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KZT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KZT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KZT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KZT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
305APC Asistence na praktických cvičeních Z 1
308APR1 Asistentská praxe 1 Z 8
308EAK1 Elektroakustika 1 ZK 2
308KLZ1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
308MAFY2 Matematika a fyzika 2 ZK 1
308OS2 Oborový seminář KZT 2 Z 1
308PTFIZ2 Postupy a technologie filmového zvuku 2 ZK 2
373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2 ZK 3
308RED2 Realizační dílna 2 Z 2
308OCS2 Soubor oborových cvičení 2 Z 3
308SAVIC1 Společná AV cvičení 1 Z 6
306TETE Televizní technika a technologie ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 35
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KZT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KZT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KZT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KZT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308AKU1 Akustika 1 ZK 1
702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
308EAK2 Elektroakustika 2 ZK 2
308HP1 Hudební praktikum 1 Z 1
308OS3 Oborový seminář KZT 3 Z 1
308PTFIZ3 Postupy a technologie filmového zvuku 3 Z 1
373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3 ZK 3
308RED3 Realizační dílna 3 Z 2
308RT Rozhlasová tvorba Z 1
308SEZDR Seminář zvukové dramaturgie Z 1
308SAN1 Sluchová analýza 1 Z 1
308SOCV3 Soubor oborových cvičení 3 Z 3
308TZT1 Teorie zvukové tvorby 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KZT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KZT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KZT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KZT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308AK2 Akustika 2 ZK 2
308APR2 Asistentská praxe 2 Z 8
308EAK3 Elektroakustika 3 ZK 2
308KLZ2 Klauzurní zkouška 2 ZK 1
305SMS Metodologický seminář pro bakaláře ZK 2
308OS4 Oborový seminář KZT 4 Z 1
308POP Postsynchronní postupy Z 1
308PTFIZ4 Postupy a technologie filmového zvuku 4 Z 1
308RED4 Realizační dílna 4 Z 2
308SAN2 Sluchová analýza 2 Z 1
308OCS4 Soubor oborových cvičení 4 Z 3
308SAVIC2 Společná AV cvičení 2 Z 6
308TZT2 Teorie zvukové tvorby 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 32
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KZT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KZT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KZT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KZT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308EAK4 Elektroakustika 4 ZK 2
171HUAK Hudební akustika ZK 2
308HUP2 Hudební praktikum 2 Z 2
308OS5 Oborový seminář KZT 5 Z 1
305P1 Pitching 1 - KP Z 2
373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1 ZK 3
308RED5 Realizační dílna 5 Z 2
308SBP1 Seminář k bakalářské teoretické práci Z 1
308SAN3 Sluchová analýza 3 Z 1
308SOCV5 Soubor oborových cvičení 5 Z 3
308SSZ Střihová skladba zvuku ZK 1
308TZT3 Teorie zvukové tvorby 3 ZK 2
308ZRH Zvuková režie hudební nahrávky Z 1
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KZT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KZT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KZT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KZT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308APR3 Asistentská praxe 3 Z 8
308EAK5 Elektroakustika 5 ZK 2
308OS6 Oborový seminář KZT 6 Z 1
308OZP Ozvučení a přenosy Z 1
373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2 ZK 3
308RED6 Realizační dílna 6 Z 2
308SAN4 Sluchová analýza 4 Z 1
308SAVIC3 Společná AV cvičení 3 Z 6
308TZT4 Teorie zvukové tvorby 4 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny kultury_KZT
výběr ze skupiny Spektrum audiovize_KZT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Bc_KZT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KZT
výběr ze skupiny Tělesná výchova

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60