Společná AV cvičení 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAVIC2 zápočet 6 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Obsah

  1. Společné cvičení s KAT 1(Krátký animovaný film)

Úkolem je naučit studenta samostatně přemýšlet o koncepci a realizaci zvukové složky animovaného filmu a zamýšlet se nad jednotlivými zvukovými detaily i funkčností zvuku jako celku.

  1. Společné cvičení s KDT 2 (TV experiment, Autorský portrét)

Realizace kompletní zvukové složky zadaného AV projektu

  1. Společné cvičení s KR 2 (Videodokument, Hraný film 2. ročníku)

Student prokazuje schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie při výrobě kompletní zvukové složky zadaného AV díla.

Výsledky učení

Cílem cvičení je vytvoření kompletní zvukové složky zadaných AV projektů, kdy student prokáže schopnost zvukově dramaturgického myšlení i zvládnutí zvukové techniky a potřebné technologie.

Předpoklady a další požadavky

Splnění praktických úkolů v předchozím období studia.

Aktivní přístup k práci v průběhu příprav a natáčení i v postprodukci. Průběžné konzultace s pedagogem.

Literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě komisionelního hodnocení předloženého filmu a písemné explikace v rámci klauzurní zkoušky.

Posuzuje se jak dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů