English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Sluchová analýza 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAN2 Z 1 14/S česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Sluchová analýza je pro zvukaře elementarní praktickou dovedností, která je nezbytnou (nikoli však dostatečnou) podmínkou úspěšného zvládnutí jeho profese. Kurz je navržen tak, aby rozvíjel jak schopnost hudební tak i zvukařské sluchové analýzy.

Forma studia:
Předpoklady a další požadavky:
Obsah kurzu:

Sluch je do jisté míry daností, nicméně tuto danost lze vhodným tréninkem rozvíjet a zdokonalovat. První semestr sluchové analýzy bude věnován rozvíjení relativního sluchu v hudebních strukturách. Student by měl být po absolvování kurzu schopen sluchem určovat:

a.a)intervaly

b.b)typy akordů

c.c)harmonické postupy

d.

Druhý semestr sluchové analýzy bude zaměřen na rozvíjení specificky zvukařského sluchu. Student se učí rozeznávat a určovat frekvence v stále komplexnějším zvukovém prostředí.

Doporučená nebo povinná literatura:
Hodnoticí metody a kritéria:
Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 12. 2017