Postupy a technologie filmového zvuku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PTFIZ2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače přehledně se základy zvukové tvorby a techniky, využívané ve filmové a částečně TV praxi.

Forma studia

Předávání praktických a teoretických zkušeností pedagoga, řízený dialog.

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů „Úvody do oboru zvuková tvorba“ a „Praktikum zvukové techniky“

Obsah kurzu

(Základy zvukové tvorby)

Předmět je kombinací výkladu a informací o technických prostředcích a technologiích, souvisejících s tvorbou, výrobou a prezentací zvukové složky filmových a TV děl. Cílem předmětu je seznámit posluchače přehledně se základy zvukové tvorby a techniky, využívané ve filmové a částečně TV praxi.

 1. Základní poznatky o zvuku 1.
 2. Základní poznatky o zvuku 2.
 3. Akustická spektra hudebních nástrojů a řeči.
 4. Technická zařízeni pro příjem zvuku, příjem zvuku mikrofonem.
 5. Binaurální slyšení, stereofonie.
 6. Druhy záznamu zvuku a formáty.
 7. Protišumová zařízení, synchronizace zvuku s obrazem.
 8. Technologie zpracování zvuku ve filmu a tv, zvukové postupy 1.
 9. Technologie zpracování zvuku ve filmu a tv, zvukové postupy 2.
 10. Postup zpracování zvukové složky u filmového díla, příprava a natáčení.
 11. Postup zpracování zvukové složky u filmového díla, dokončovací práce.
 12. Mistr zvuku a jeho spolupráce s ostatními členy štábu a přehled vícekanálových zvukových systémů.

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha, I. (2004): Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha. (ISBN 80-7331-010-4)

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

Dickreiter, M. (2003): Mikrofon-Aufnahmetechnik. Hirzel Verlag, Stuttgart. (ISBN 3-7776-1199-9)

Dolby Laboratories Inc. - Firemní literature

Huber, D. M. Williams P. (1998): Professional Microphone Techniques. Mix Books Emeryville. (ISBN 0-872886-85-9)

Hurka, M. - Estetika zvuku ve filmu ( CsFÚ 1965) Kolektiv - Film a filmová technika (SNTL 1974)

Kolmer, F. - Prostorová akustika SNTL 1984

Smetana, C. - Praktická elektroakustika (SNTL 1981)

Škvor, Z.- Akustika a elektroakustika(Academia 2001)

Webers, J. (2003): Handbuch der Tonstudiotechnik. Franzis Verlag, Poing. (ISBN3-7723-5528-5)

http://www.dolby.com/

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a kredity jsou uděleny za:

a) účast 80% z celkového počtu hodin a odevzdání požadovaných prací a to:

b) rozbor zvukové složky určeného současného českého hraného filmu v rozsahu 3 - 5 str.

Dále na základě aktivní účasti na semináři a absolvování závěrečného pohovoru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů