Postupy a technologie filmového zvuku 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PTFIZ2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ivo HEGER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit posluchače přehledně se základy zvukové tvorby a techniky, využívané ve filmové a částečně TV praxi.

Forma studia

Předávání praktických a teoretických zkušeností pedagoga, řízený dialog.

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů „Úvody do oboru zvuková tvorba“ a „Praktikum zvukové techniky“

Obsah kurzu

(Základy zvukové tvorby)

Předmět je kombinací výkladu a informací o technických prostředcích a technologiích, souvisejících s tvorbou, výrobou a prezentací zvukové složky filmových a TV děl. Cílem předmětu je seznámit posluchače přehledně se základy zvukové tvorby a techniky, využívané ve filmové a částečně TV praxi.

 1. Základní poznatky o zvuku 1.
 2. Základní poznatky o zvuku 2.
 3. Akustická spektra hudebních nástrojů a řeči.
 4. Technická zařízeni pro příjem zvuku, příjem zvuku mikrofonem.
 5. Binaurální slyšení, stereofonie.
 6. Druhy záznamu zvuku a formáty.
 7. Protišumová zařízení, synchronizace zvuku s obrazem.
 8. Technologie zpracování zvuku ve filmu a tv, zvukové postupy 1.
 9. Technologie zpracování zvuku ve filmu a tv, zvukové postupy 2.
 10. Postup zpracování zvukové složky u filmového díla, příprava a natáčení.
 11. Postup zpracování zvukové složky u filmového díla, dokončovací práce.
 12. Mistr zvuku a jeho spolupráce s ostatními členy štábu a přehled vícekanálových zvukových systémů.

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha, I. (2004): Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha. (ISBN 80-7331-010-4)

Borwick, J. (1994): Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford. (ISBN 0-19-816381-9)

Dickreiter, M. (2003): Mikrofon-Aufnahmetechnik. Hirzel Verlag, Stuttgart. (ISBN 3-7776-1199-9)

Dolby Laboratories Inc. - Firemní literature

Huber, D. M. Williams P. (1998): Professional Microphone Techniques. Mix Books Emeryville. (ISBN 0-872886-85-9)

Hurka, M. - Estetika zvuku ve filmu ( CsFÚ 1965) Kolektiv - Film a filmová technika (SNTL 1974)

Kolmer, F. - Prostorová akustika SNTL 1984

Smetana, C. - Praktická elektroakustika (SNTL 1981)

Škvor, Z.- Akustika a elektroakustika(Academia 2001)

Webers, J. (2003): Handbuch der Tonstudiotechnik. Franzis Verlag, Poing. (ISBN3-7723-5528-5)

http://www.dolby.com/

Hodnoticí metody a kritéria

Klasifikace a kredity jsou uděleny za:

a) účast 80% z celkového počtu hodin a odevzdání požadovaných prací a to:

b) rozbor zvukové složky určeného současného českého hraného filmu v rozsahu 3 - 5 str.

Dále na základě aktivní účasti na semináři a absolvování závěrečného pohovoru.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 323
Sborovna KZT

(Lažanský palác)
HEGER I.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:50–16:25 Ivo HEGER Sborovna KZT
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů