Postupy a technologie filmového zvuku 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PTFIZ4 Z 1 2/T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1. Seznámit posluchače s různými možnostmi elektronické úpravy zvukových zdrojů.

2. Seznámit posluchače s možnostmi tvůrčího využití efektových úprav akustických signálů

3. Seznámit posluchače a s historickým vývojem analogových i digitálních úprav.

Forma studia

Uvedení faktografických údajů k probírané tematice, poslech a rozbor vybraných ukázek.

Diskuse a hodnocení elementárních teoretických i praktických seminárních úkolů.

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady a absolvování předmětu Matematika, Fyzika, PTFZ1, PTFZ2.

Obsah kurzu

Student se seznámí s možnostmi úpravy akustického signálu z hlediska prostorovosti, výškových a barevných změn a dalších specifických efektových úprav. Dozví se o principech a historickém vývoji analogových upravovačů a získá teoretické základy digitální úpravy zvuku.

Dále se seznámí s možnostmi tvůrčího využití elektronických úprav v AV dílech, na praktických úkolech si ověří tvůrčí možnosti úprav zvukových objektů (ruch, atmosféra, hudba, mluvené slovo). Součástí výuky je zhodnocení dosaženého výsledku.

1. úvod

- rozdělení na frekvenční, dynamické, prostorové, časové úpravy

- analog/digital, plug-ins, emulace

2. frekvenční úpravy 1 (EQ - parametric, graphic)

- vysvětlení parametrů, praktické ukázky (korekce dialogu, ruchu, atmosféry, hudby), ukázky provedení (perspektiva- blízko/daleko, za stěnou, za oknem, INT/EXT, tvůrčí možnosti „tenčení“ a „tloustnutí“ zvuku, barvení atmosfér)

- zadání cvičení

3. frekvenční úpravy

- poslech a rozbor zadaných cvičení

4. dynamické úpravy 1 (komprese, limitace, expanze, gate)

- vysvětlení parametrů, pochopení rozdílu dynamických úprav koherentních a nekohorentních signálů (na příkladech: multichannel vs. multi-input mód pluginů), praktické ukázky (korekce dialogu, ruchu, atmosféry, hudby), ukázky provedení (VO, zpěv, dynamika hudební konzervy vs. filmové stopy)

- zadání cvičení

5. dynamické úpravy 2

- poslech a rozbor zadaných cvičení

6. prostorové úpravy 1 (dozvuk&ozvěna, pojmy - hall, room, reverb, echo...)

- vysvětlení parametrů, praktické ukázky (delay - je vlastně časová úprava, ale používá se i pro vytváření prostoru), ukázky provedení (INT/EXT, blízko, daleko)

- zadání cvičení

7. prostorové úpravy 2

- poslech a rozbor zadaných cvičení

8. časové úpravy 1 (časová komprese & expanze, změna ladění)

- vysvětlení parametrů, technické užití

- fázová problematika (24/25fps - praktické ukázky), tvůrčí možnosti zcela proměnit zvuk, význam záznamu vyšší vzorkovací frekvencí

- zadání cvičení

9. časové úpravy 2

- poslech a rozbor zadaných cvičení

10. modulační úpravy (phaser, flanger, chorus atd.)

- vysvětlení parametrů, praktické ukázky (tvorba efektů, hudební sféra...), ukázky provedení

11. kombinované úpravy (dynamické filtry, deEssery, enhancery, excitery atd...)

- princip kombinace dílčích procesů, vysvětlení parametrů, praktické ukázky, ukázky provedení

12. speciální úpravy (Doppler, StereoMaker, StereoImager, Center...)

- kombinace časových/fázových a frekvenčních procesů

- kdy a proč se používá

13. noise reduction/restoration

- kombinace dynamických filtrů a rychlé analýzy s možností interpolace

- praktické ukázky

14. shrnutí

Doporučená nebo povinná literatura

De Furia, S., Scacciaferro, J. - THE MIDI RESOURCE BOOK

Forró, D. - Počítače a hudba

Syrový, V. - Malý slovník základních pojmů z hudební akustiky a hudební elektroniky

Watkinson, J. - THE ART OF DIGITAL AUDIO

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

1. aktivity na seminářích

2. odevzdání a obhájení seminárních prácí

3. absolvování závěrečného testu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů