English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Realizační dílna 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308RED2 Z 2 3/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

-

Forma studia:

-

Předpoklady a další požadavky:

-

Obsah kurzu:

-

Doporučená nebo povinná literatura:

-

Hodnoticí metody a kritéria:

-

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018