Asistentská praxe 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308APR3 Z 8 200 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 50 až 90 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti jsou si jisti, co se týče základů práce zvukového asistenta, a jsou schopni úspěšně řešit i náročnější, ne zcela běžné situace.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předepsaných cvičení. Kvalitu práce mikrofonisty lze posoudit při klauzurních projekcích.

Obsah kurzu

Zvládnutí profese mikrofonisty, cable mana, či prostě asistenta zvuku v nejširším slova smyslu je nezbytným předpokladem pro vykonávání zvukařské profese. Jestliže mistr zvuku je hlavou, asistenti zvuku jsou jeho rukama. Řemeslné dovednosti zkušených asistentů zvuku jsou nenahraditelné. A jen ten, kdo sám byl asistentem, dokáže své asistenty efektivně řídit.

Předmět navazuje na Asistentskou praxi 2. Studenti asistují na cvičeních magisterského stupně studia. Pracují na náročných cvičeních, získávají další praktické zkušenosti využitelné pro práci zvukového mistra i k vedení budoucích asistentů. Stále existuje možnost konzultací s pedagogem.

Tématické okruhy:

-příprava posluchačů pro práci s různými druhy mikrofonů při rozličných typech natáčení.

-řešení méně obvyklých situací

-konzultace praktických situací a řešení možných problémů vznikajících při vlastním natáčení.

vlastní asistence při natáčení

Doporučená nebo povinná literatura

-

Hodnoticí metody a kritéria

zápočet

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů