Soubor oborových cvičení 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SOCV1 Z 3 75 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 19 až 34 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin STÝBLO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STÝBLO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1)základní znalosti v použití zvukové techniky

2)praktická zkušenost s nahráváním základních zvukových kategorií

3)základní dovednosti v použití editačních nástrojů a zvukových formátů

4)základní dovednosti přípravy, zpracování a prezentace zvukového díla.

5)základní sociální zkušenosti, nezbytné pro práci zvukového mistra.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cílem cvičení je získání základních zkušeností v práci se zvukem a vytvoření souboru praktických oborových cvičení, ve kterých se posluchači seznamují se základními zvukařskými činnostmi.

Tematické okruhy:

1.Praktikum zvukové techniky

1.1.Seznámení s technickým zařízením seminární pracovny KZT a možnostmi jeho

pracovního využití. (vede L. Greiner)

1.2.Seznámení se zařízením zvukového studia ve Studiu FAMU (Klimentská 4, Praha 1) a s možnostmi jeho

pracovního využití. (vede M. Kebrdle)

1.3.(ukázky a předvedení funkcí a obsluhy studiových i mobilních záznamových zařízení, mixážního stolu a nejužívanějších typů profesionálních mikrofonů).

1.4.Práce mikrofonisty (teoreticky a prakticky), výuka práce s mikrofonem a tyčí.

2.Záznam zvuku – zvukové kategorie

2.1.mluvené slovo INT/EXT – vzorek záznamu vhodně zvolené interpretace vybraného textu, či improvizovaného projevu v rozsahu 30-60 sekund, technicky bezvadný a s patrnou odezvou prostředí, která však nebude působit rušivě

2.2.ruch INT/EXT – vzorek záznamu vybraného ruchu v rozsahu 30-60 sekund,

technicky bezvadný a s patrnou odezvou prostředí, která však nebude působit rušivě

2.3.atmosféra INT/EXT – vzorek záznamu zvukové atmosféry libovolného prostředí v rozsahu 30-60 sekund, technicky bezvadný, obsahující typické atributy zvoleného prostředí

3.Záznam zvuku – zvuková perspektiva

3.1.mluvené slovo detail/polocelek/celek INTERIÉR

vzorek záznamu vhodně zvolené interpretace vybraného textu, či improvizovaného projevu v rozsahu 30-60 sekund, technicky bezvadný a s patrnou odezvou prostředí, která však nebude působit rušivě

3.2.ruch detail/polocelek/celek INTERIÉR

vzorek záznamu vybraného ruchu v rozsahu 30-60 sekund, technicky bezvadný a s patrnou odezvou prostředí, která však nebude působit rušivě

3.3.atmosféra detail/polocelek/celek INTERIÉR

vzorek záznamu zvukové atmosféry libovolného prostředí v rozsahu 30-60 sekund, technicky bezvadný, ze kterého bude zřejmé, o jaké prostředí se jedná

3.4.mluvené slovo detail/polocelek/celek EXTERIÉR

vzorek záznamu vhodně zvolené interpretace vybraného textu, či improvizovaného projevu v rozsahu 30-60 sekund, technicky bezvadný a s patrnou odezvou prostředí, která však nebude působit rušivě

3.5.ruch detail/polocelek/celek EXTERIÉR

vzorek záznamu vybraného ruchu v rozsahu 30-60 sekund, technicky bezvadný a s patrnou odezvou prostředí, která však nebude působit rušivě

3.6.atmosféra detail/polocelek/celek EXTERIÉR

4.Anketa na volné téma (s náhodnými respondenty ve veřejném prostoru).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BLÁHA, I. : Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha 2006 (ISBN 80-7331-010-4)

Doporučená literatura:

1.BORWICK, J.: Sound Recording Practice. Oxford University Press, Oxford 1994 (ISBN 0-19-816381-9)

2.DICKREITER, M. (2003): Mikrofon-Aufnahmetechnik. Hirzel Verlag, Stuttgart. (ISBN 3-7776-1199-9)

3.HUBER, D. M., WILLIAMS, P. : Professional Microphone Techniques. Mix Books Emeryville. 1998 (ISBN 0-872886-85-9)

4.KOLMER, F. - Prostorová akustika SNTL 1984

5.TRUAX, B. : Acoustic Communication. Ablex Publishing, London 2001. (ISBN 1-56750-537-6)

6.SMETANA, C. - Praktická elektroakustika (SNTL 1981)

7.ŠKVOR, Z.- Akustika a elektroakustika (Academia 2001)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě komisionelního hodnocení předložených cvičení a písemných explikací.

Obsahová i formální úroveň explikace se promítá do celkového hodnocení cvičení.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů