Soubor oborových cvičení 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SOCV3 zápočet 3 75 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 19 až 34 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor EKRT, Ladislav GREINER, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Obsah

Na úzce vymezených praktických úkolech z oboru zvukové tvorby si studenti vyzkouší dílčí zvukařské činnosti, zlepší praktické schopnosti a rozvinou estetické cítění. Výsledkem jsou samostatně vytvořené ucelené zvukové kompozice.

Tematické okruhy:

-Vytváření skládaných atmosfér z dílčích zvukových atmosfér, problematika maskování a dynamiky zvuku.

-Vytváření zvukových přechodů. Autonomní střihová skladba zvuku a dramaturgické využití zvukového kontrastu.

-Záznam kontaktního zvuku a nahrazování postsynchronem, problematika studiové nápodoby původní živé herecké akce

-Volba mikrofonů pro kvalitní výsledky postsynchronního nahrávání

-Imitace přirozeného dozvuku uměle generovaným dozvukem

Výsledky učení

Student získá řadu zkušeností, namátkou:

-praktické zkušenosti z imitace zvukových kvalit kontaktního zvuku postsynchronem

-nové zkušenosti se samostatnou kreativní autorskou tvorbou

-praktické zkušenosti z práce s hercem při vytváření postsynchronů

-praktické zkušenosti s volbou a použitím mikrofonů při vytváření postsynchronů

-praktické zkušenosti s obtížemi vlivu akustického prostředí na kvalitu nahrávky

Krom toho rozvíjí dovednosti v oblasti zvukového mixu vytvářením a umísťováním zvuku do stereofonního obrazu a v oblasti emotivního působení zvuku na posluchače.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Doporučená literatura:

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3. vyd. Praha: AMU, 2006. ISBN 80-7331-010-4

BORWICK, John. Sound Recording Practice. 3. vyd Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 0-19-816381-9

DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. 4.vyd. Stuttgart: Hirzel Verlag, 2011. ISBN 3-7776-1199-9

MILES-HUBER, David. WILLIAMS, Philip. Professional Microphone Techniques. 1.vyd.,Vallejo: Mix Books, 1999. ISBN 0-872886-85-9

KOLMER, Felix., KYNCL, Jaroslav. Prostorová akustika. 2, vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1982, ISBN 0451480

TRUAX, Barry. Acoustic Communication. 1.vyd, London: Ablex Publishing, 2001. ISBN 1-56750-537-6

SMETANA, Ctirad. Praktická elektroakustika, 1.vyd, Praha: SNTL 1981

Hodnoticí metody a kritéria

poslech studentských prací odbornou komisí, a následné hodnocení

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů