Seminář zvukové dramaturgie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SEZDR zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vladimír SKALL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír SKALL

Obsah

Hlavním cílem výuky je podporovat schopnost samostatného myšlení, formulování profesních problémů a vytváření zasvěceného názoru na odborné otázky. Studenti se dále orientují v problematice oboru, pomocí kritického rozboru vybraných praktických příkladů pronikají do teoretických problémů.

Předmět je kombinací odborného výkladu a projekcí AV ukázek se zaměřením na problematiku stylizace ve zvukové složce AV díla. Výuka má seminární formu, k jednotlivým tématům se vedou diskuse.

Tématické okruhy seminářů:

1)Vztahy obrazu a zvuku v av díle

2)Vymezení jednotlivých zvukových kategorií z hlediska jejich stylizačních možností

3)Obecné seznámení s obsahem pojmu stylizace. Stylizace v umění, stylizace ve filmu, stylizace ve zvukové složce AV díla.

4)Stylizační prostředky, míra stylizace

5)Stylizace zvuku a stylizace zvukem

6)Konkrétní příklady různých funkcí mluveného slova ve zvukové skladbě - ukázky a diskuse

7)Konkrétní příklady různých funkcí hudby ve zvukové skladbě - ukázky a diskuse

8)Konkrétní příklady různých funkcí ruchových prvků ve zvukové skladbě - ukázky a diskuse

9)Konkrétní příklady různých funkcí zvukových atmosfér ve zvukové skladbě- - ukázky a diskuse

10)Uplatnění filmového ticha ve zvukové dramaturgii

11)Koncipování zvukové složky jako dějotvorné součásti filmového příběhu

12)Zadání av díla k závěrečnému rozboru.

Výsledky učení

Znalosti, získané v předmětu „Seminář zvukové dramaturgie“ využijí studenti při diskusích, následujících po projekcích vybraných AV ukázek i při jiných povinných rozborech. Rovněž je využijí při výběru a realizaci závěrečných prací.

Studenti se s přehledem pohybují v oblasti obrazově - zvukové dramaturgie a veškeré získané znalosti dokážou využít při formování svého tvůrčího názoru a aplikovat je v praxi.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analýzy a reflexe v oblasti problematiky zvukové dramaturgie AV díla.

Literatura

Povinná literatura:

BLÁHA, I. : Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. AMU, Praha 2006 (ISBN 80-7331-010-4)

Doporučená literatura:

BORDWELL, D., THOMPSON, K.: Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu. NAMU 2011

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na seminářích, závěrečný rozbor AV díla se zaměřením na zvukovou složku, ústní prověrka znalostí.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 323
Sborovna KZT

(Lažanský palác)
SKALL V.
11:30–13:05
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 11:30–13:05 Vladimír SKALL Sborovna KZT
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů