Rozhlasová tvorba

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308RT Z 1 12/S česky zimní

Garant předmětu

Filip VERET, Ladislav ŽELEZNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Filip VERET, Ladislav ŽELEZNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při výrobě rozhlasových pořadů (zejména rozhlasových her), rozšířit představu o možnostech realizace textů z pozice zvukového designéra. Představení rozhlasové hry jako moderního a rozvíjejícího se žánru, který může být z hlediska uměleckého zážitku plnohodnotnou alternativou audiovizuálního díla.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na přednáškách i exkurzích.

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

a) Postavení Centra výroby v Českém rozhlase - základní typy pořadů. Dokument, literární pořad, četba, dramatizovaná povídka, adaptace, dramatizace, původní rozhlasová hra...

b) Rozhlasová hra

- přehled, vývoj, výrazné světové osobnosti současnosti

- charakteristika, znaky, rozsah, drama, „short form“, minutová hra

- rozmanitost her podle různých kritérií

c) Rozhlasová hra - realizace dramatického textu:

- volba způsobu realizace - zvukově-dramaturgické řešení. Úloha zvukového designera, spolupráce s dramaturgem při vývoji scénáře

- možnosti stereofonního snímání (ve vztahu k dvoukanálovému mixu)

- specifika natáčení mimo studio - v reálném prostředí

- problémy při postprodukci kde jsou základem “čisté” studiové dialogy

- zvuková perspektiva v realistickém obrazu, její úloha v rámci jedné scény, poloměr dozvuku atd.

- problematika stereofonie a lokalizace dialogů - natáčení a postprodukce

- ruchová složka a její významotvornost

- pojem atmosféra v rozhlasové hře - její modifikace, stylizace

- hudební složka – hudební předěly, průvodní hudba

d) Exkurze po některých studiích ČRo

e) Zadání praktického úkolu - minutová hra

Ukázky minutových her, ukázky experimentálních forem, diskuse nad scénářem, který studenti budou realizovat.

f) Atestační seminář - předvedení praktického úkolu, diskuse, hodnocení

Doporučená nebo povinná literatura

Přednášky čerpají mj. z archivních dokumentů Českého rozhlasu. Jsou doplněny historickými fotografiemi a zvukovými ukázkami z fonoválečků, fólií, gramofonových desek a magnetofonových nahrávek.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky zápočtu:

a) odevzdání krátké rozhlasové hry (48/24, -6dB) min. 1min - max. 10min

- mezní termín pro odeslání zápočtové hry je 18.1. na emailovou adresu: filip.veret@email.cz

b) účast 100%, v případě neúčasti možnost vypracovat rozbor rozhlasové hry (za každou absenci jeden) v rozsahu cca 2 normostrany.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů