English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Rozhlasová tvorba

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308RT Z 1 12/S česky zimní
Garant předmětu:
Filip VERET, Ladislav ŽELEZNÝ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Filip VERET, Ladislav ŽELEZNÝ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy při výrobě rozhlasových pořadů (zejména rozhlasových her), rozšířit představu o možnostech realizace textů z pozice zvukového designéra. Představení rozhlasové hry jako moderního a rozvíjejícího se žánru, který může být z hlediska uměleckého zážitku plnohodnotnou alternativou audiovizuálního díla.

Forma studia:

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky:

Aktivní účast na přednáškách i exkurzích.

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu:

a) Postavení Centra výroby v Českém rozhlase - základní typy pořadů. Dokument, literární pořad, četba, dramatizovaná povídka, adaptace, dramatizace, původní rozhlasová hra...

b) Rozhlasová hra

- přehled, vývoj, výrazné světové osobnosti současnosti

- charakteristika, znaky, rozsah, drama, „short form“, minutová hra

- rozmanitost her podle různých kritérií

c) Rozhlasová hra - realizace dramatického textu:

- volba způsobu realizace - zvukově-dramaturgické řešení. Úloha zvukového designera, spolupráce s dramaturgem při vývoji scénáře

- možnosti stereofonního snímání (ve vztahu k dvoukanálovému mixu)

- specifika natáčení mimo studio - v reálném prostředí

- problémy při postprodukci kde jsou základem “čisté” studiové dialogy

- zvuková perspektiva v realistickém obrazu, její úloha v rámci jedné scény, poloměr dozvuku atd.

- problematika stereofonie a lokalizace dialogů - natáčení a postprodukce

- ruchová složka a její významotvornost

- pojem atmosféra v rozhlasové hře - její modifikace, stylizace

- hudební složka – hudební předěly, průvodní hudba

d) Exkurze po některých studiích ČRo

e) Zadání praktického úkolu - minutová hra

Ukázky minutových her, ukázky experimentálních forem, diskuse nad scénářem, který studenti budou realizovat.

f) Atestační seminář - předvedení praktického úkolu, diskuse, hodnocení

Doporučená nebo povinná literatura:

Přednášky čerpají mj. z archivních dokumentů Českého rozhlasu. Jsou doplněny historickými fotografiemi a zvukovými ukázkami z fonoválečků, fólií, gramofonových desek a magnetofonových nahrávek.

Hodnoticí metody a kritéria:

Podmínky zápočtu:

a) odevzdání krátké rozhlasové hry (48/24, -6dB) min. 1min - max. 10min

- mezní termín pro odeslání zápočtové hry je 18.1. na emailovou adresu: filip.veret@email.cz

b) účast 100%, v případě neúčasti možnost vypracovat rozbor rozhlasové hry (za každou absenci jeden) v rozsahu cca 2 normostrany.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

-

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2018