English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Elektroakustika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308EAK1 ZK 2 česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem předmětu je seznámení s vlastnostmi zvukového signálu, s jeho druhy a vztahy.

Forma studia:

Přednáška

Předpoklady a další požadavky:

Zvládnutí látky všech technických předmětů předchozí výuky.

Obsah kurzu:

Vznik zvukových vln, podmínky prostředí, šíření vln, akustické spektrum.

Předmět seznamuje studenty s vlastnostmi zvukového signálu, s jeho druhy a se vztahem mezi objektivními parametry a jejich subjektivním odrazem, s problematikou přenosu a záznamu zvukového signálu z hlediska jeho deformace, se základními prvky elektroakustických zařízení pro zpracování zvukového signálu a s nároky kladenými na jejich funkci.

Doporučená nebo povinná literatura:

Bašta, I.: Záznam signálu

Smetana, C.: Praktická elektroakustika - SNTL 1981

Svatoš, J.: Elektronika nízkofrekvenčních zařízeni

Hodnoticí metody a kritéria:

Zkouška ze znalostí látky

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 12. 2017