Elektroakustika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308EAK1 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámení s vlastnostmi zvukového signálu, s jeho druhy a vztahy.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Zvládnutí látky všech technických předmětů předchozí výuky.

Obsah kurzu

Vznik zvukových vln, podmínky prostředí, šíření vln, akustické spektrum.

Předmět seznamuje studenty s vlastnostmi zvukového signálu, s jeho druhy a se vztahem mezi objektivními parametry a jejich subjektivním odrazem, s problematikou přenosu a záznamu zvukového signálu z hlediska jeho deformace, se základními prvky elektroakustických zařízení pro zpracování zvukového signálu a s nároky kladenými na jejich funkci.

Doporučená nebo povinná literatura

Bašta, I.: Záznam signálu

Smetana, C.: Praktická elektroakustika - SNTL 1981

Svatoš, J.: Elektronika nízkofrekvenčních zařízeni

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška ze znalostí látky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů