Zvuková režie hudební nahrávky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZRH zápočet 1 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Martin PINKAS

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin PINKAS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je seznámení s problematikou studiového a „live“ nahrávání vážné hudby.

Forma studia

Výklad a vedení zadaného praktického cvičení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování hudebních předmětů v předchozím studiu.

Obsah kurzu

Seznámení se s problematikou studiového a „live“ nahrávání vážné hudby. Ve společné teoretické části jsou vysvětleny základní akustické, technické, organizační, psychologické a umělecké aspekty profese zvukového režiséra. V praktické části realizují posluchači nahrávku komorního či orchestrálního koncertu a studiovou nahrávku komorní hudby.

Doporučená nebo povinná literatura

Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky -Muzikus 1995

Zamazal, V.: Hudební nástroje před mikrofonem - Supraphon 1975

Nahrané hudební snímky určené k mixážnímu zpracování

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace se uděluje za prezentaci ve výuce a za vypracování zadaného praktického úkolu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů