Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář_2020 – 3. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Asistentská praxe
 
308APR3 Z 8 200CS
Elektroakustika 308EAK4 ZK 2 12S 308EAK5 ZK 2 2T
Hudební akustika 171HUAK ZK 2 2PT
Hudební praktikum 2 308HUP2 Z 2 14S
Oborový seminář KZT 308OS5 Z 1 24S 308OS6 Z 1 28S
Ozvučení a přenosy
 
308OZP Z 1 24SS
Pitching 1 - KP 305P1 Z 2 2SO
Realizační dílna 308RED5 Z 2 3T 308RED6 Z 2 3T
Seminář k bakalářské teoretické práci 308SBP1 Z 1 13S
Sluchová analýza 308SAN3 Z 1 12S 308SAN4 Z 1 14S
Soubor oborových cvičení 308SOCV5 Z 3 75CS
Společná AV cvičení
 
308SAVIC3 Z 6
Střihová skladba zvuku 308SSZ ZK 1 16S
Teorie zvukové tvorby 308TZT3 ZK 2 2T 308TZT4 ZK 2 2T
Zvuková režie hudební nahrávky 308ZRH Z 1 6S
Přehled dějin české kinematografie 373DCEK1 ZK 3 6PT 373DCEK2 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 23 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KZT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KZT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KZT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KZT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 308KZTB1920_1R

Tělesná výchova [703STV_2022]

703STV_2020 #