Ozvučení a přenosy

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308OZP zápočet 1 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Ladislav GREINER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří DVOŘÁK, Ladislav GREINER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si rozšíří povědomí o jiném zvukovém zpracování, než je převážně zastoupené ve výuce KZT FAMU. Nahlédnutím do problematiky živých přenosů dokáže student logicky přemýšlet nad výběrem technologie a postupy při návrhu řešení zajištění živých produkcí.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Hlavním cílem předmětu je nabídnout studentům KZT i jiný pohled na zvukovou tvorbu a technologii, kterou mají převážně svázanou s výrobou filmů. Přiblížení ozvučení živých produkcí (koncertů, kongresů, talkshow, divadelních představení) s důrazem na volbu technologie, spolupracovníků, vlastní práci - samozřejmě vše se zřetelem i na zvukovou dramaturgii.

Tématické okruhy:

-Mgr. Jiří Dvořák v seminářích seznamuje studenty s praktickými zkušenostmi s ozvučením živých produkcí s důrazem na výkonovou technologii (koncerty, kongresy). Společně se studenty probírají technologie pro určité příklady ozvučení živých produkcí se zřetelem na akustické, technologické a samozřejmě i finanční podmínky, které jsou pro daný typ produkce jedinečné. Výuka probíhá převážně v prostorách FAMU. Studenti absolvují exkurzi do Kongresového centra v Praze.

-1. - 2. Akustika prostor, možnosti její úpravy. Materiály pro úpravu akustiky

-3. - 4. Elektroakustický řetězec. Systémy přenosu signálu mezi scénou a FOH

-5. - 6. PA systémy a jejich použirí podle potřeby ozvučovaných prostor a s přihlédnutím k ozvučenému žánru

-7. - 8. Návštěva významných akustických prostor s výkladem - Kongresové centrum Praha

-9. - 10. Základy měřících metod v sálech a exteriéro pro práci mistra zvuku

-11. - 12. Shrnutí získaných poznatků. Specifika spoluptáce s TV a rozhlasem při ozvučování prostor

-MgA. Ladislav Greiner v seminářích seznamuje studenty se zvukovým zpracováním živých televizních přenosů (talkshow, předávání výročních cen, hudební a divadelní představení…). Výuka probíhá přímo na místě natáčení živých produkcí.

-13. - 14. Role mistra zvuku v televizní praxi, rozdělení práce podle žánrů, výběr spolupracovníků a předpoklady pro sestavení rozpočtu ozvučení televizních produkcí

-15. - 16. Mixážní pulty analogové a digitální - z pohedu praktického využití, efektové a dynamické procesory

-17. - 18. Referenční hodnoty televizních pořadů

-19. - 20. Zpožďovací procesory a jejich využítí v televizních živých přenosech

-21. - 22. Mikrofony, mikroporty, drátové a bezdrátové vedení signálu. Vedení analogového X digitálního signálu

-23. - 24. Shrnutí získaných poznatků na praktické ukázce zapojení tlumočení v přímém přenosu

Doporučená nebo povinná literatura

MERHAUT, Josef. Teoretické základy elektroakustiky. Praha: Academia, 1971. ISBN 21-090-71

DAŠEK, Vladimír a KUBA, Petr. Televize pro každého. Praha: SNTL, 1984. ISBN 26-A-IV-87/52567

HOLMAN, Tomlinson. Sound for FILM and TELEVISION. Oxford: Focal Press,1997, 2002. ISBN-13: 978-0-240-80453-8

VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. Praha: Muzikus, 1995. ISBN-80-901537-6-3

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
DVOŘÁK J.
GREINER L.

14:00–15:35
(přednášková par. 1)
J. Dvořák 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., U5 a L. Greiner (termíny po domluvě/ČT)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:35 Jiří DVOŘÁK
Ladislav GREINER
Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
J. Dvořák 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., U5 a L. Greiner (termíny po domluvě/ČT) přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů