Tisk studijního plánu

Studijní plán Zvuková tvorba - bakalář_2020 – 2. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
308KLZ2 ZK 1
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Akustika 1 308AKU1 ZK 1 2T
 
308AK2 ZK 2 2T
Asistentská praxe
 
308APR2 Z 8 200CS
Elektroakustika 308EAK2 ZK 2 2T 308EAK3 ZK 2 14S
Hudební praktikum 1 308HP1 Z 1 14S
Oborový seminář KZT 308OS3 Z 1 24S 308OS4 Z 1 28S
Postsynchronní postupy
 
308POP Z 1 12PS
Postupy a technologie filmového zvuku 308PTFIZ3 Z 1 2T 308PTFIZ4 Z 1 2T
Realizační dílna 308RED3 Z 2 3T 308RED4 Z 2 3T
Rozhlasová tvorba 308RT Z 1 12S
Seminář zvukové dramaturgie 308SEZDR Z 1 2T
Sluchová analýza 308SAN1 Z 1 12S 308SAN2 Z 1 14S
Soubor oborových cvičení 308SOCV3 Z 3 75CS
Soubor oborových cvičení
 
308OCS4 Z 3
Společná AV cvičení
 
308SAVIC2 Z 6
Teorie zvukové tvorby
 
308TZT1 ZK 2 2T 308TZT2 ZK 2 2T
Přehled dějin světové kinematografie 373DSVK3 ZK 3 6PT
Minimální počet kreditů za semestr 19 29
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 7S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Dějiny kultury_KZT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Spektrum audiovize_KZT V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Tělesná výchova V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc_KZT
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Modulová výuka FAMU
Moduly KZT
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 308KZTB1920_1R

Tělesná výchova [703STV_2022]

703STV_2020 #