Klauzurní zkouška 2

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308KLZ2 zkouška 1 česky letní

Garant předmětu

Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor EKRT, Ladislav GREINER, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem klauzurní zkoušky je hodnocení celkové úrovně profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho oborových i společných praktických cvičení a oborových teoretických předmětů.

Forma studia

Souborné komisionelní hodnocení

Předpoklady a další požadavky

Předložení všech praktických prací konaných v daném studijním roce spolu s vypracovanými explikacemi ke každé z nich.

Obsah kurzu

Smyslem klauzurní zkoušky je zhodnotit dosaženou úroveň profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho celkových studijních výsledků v hlavních oborových předmětech.

Do hodnocení se zahrnují výsledky klíčových profesních předmětů: praktická oborová i společná cvičení a hlavní oborové přednášky a semináře absolvované v 2. ročníku.

Doporučená nebo povinná literatura

Souborná klauzurní zkouška předpokládá studium literatury zadané v hlavních oborových předmětech.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě výsledků všech absolvovaných praktických cvičení a hodnocení v teoretických předmětech

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů