Oborový seminář KZT 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308OS2 Z 1 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předávání znalostí a praktických zkušeností odborníky z praxe.

Forma studia

Rozprava nad vytčenou odbornou problematikou.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analýzy a reflexe oborové problematiky.

Obsah kurzu

Předmět umožňuje společná profesní setkávání studentů bez rozdílu ročníků s pozvanými absolventy oboru, případně s dalšími odborníky. Seminář je tedy jakousi profesní platformou, kde zkušenější mistři zvuku předvádějí svoje práce, sdělují svým mladším kolegům své zkušenosti nabyté v praxi a zodpovídají jejich dotazy.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou žádné požadavky na předběžné studium konkrétní literatury.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky akreditace: prezence a aktivní účast na seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů