Interaktivní zvuková tvorba

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308IZT Z 2 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je prohloubení znalostí zvukové dramaturgie o poznatky z interaktivní zvukové tvorby a osvojení si základních principů práce se zvukem v interaktivním prostředí - jak v teoretické rovině, tak na praktických příkladech v middlewaru FMOD a herním enginu Unity.

Forma studia

Teoretická část výuky bude probíhat formou přednášek. Cvičení v softwarech FMOD a Unity bude probíhat formou společných cvičení a individuálních konzultací.

Předpoklady a další požadavky

Znalost práce s DAW (Digital Audio Workstation) a základů zvukové dramaturgie.

Obsah kurzu

  1. týden (Historie)

•Stručná historie zvuku ve hrách

2+3+4. týden (Interaktivní zvuková dramaturgie)

•Blok věnovaný interaktivní dramaturgii + praktické ukázky z her

•Specifika interaktivní tvorby

•Vztah zvuků a hráče

•Vztah zvuků a hry

•Lineární a nelineární dramaturgie

•Hudební dramaturgie

  1. týden (Workflow a základy práce s interaktivními zvuky v Unity - základy)

•Vysvětlení základního workflow práce se zvukem

•Ukázka základů v Unity

  1. týden (Unity - pokračování)

•Vysvětlení práce se zvukem v Unity – jak co funguje, práce na ukázkovém projektu

•Zvuk v prostoru, útlum, randomizace parametrů atp.

  1. týden (FMOD – základy, UI, propojení s Unity)
  2. týden (FMOD – dynamické zvuky a atmosféry)
  3. týden (FMOD – motory a parametry)
  4. týden (FMOD – dynamická hudba + zadání projektu)

11+12+13. týden (FMOD - Unity – práce na projektu)

•Práce na ozvučení ukázkového projektu v Unity za využití FMODu

  1. týden (Výstupní formáty + vyhodnocení projektu)

•Mix zvuku pro různé platformy (mobil, PC, konzole) – specifika dynamiky, hlasitosti apod.

•Norma EBU R.128

•Vícekanálový mix (5.1, 7.1)

•Binaurální mix

Doporučená nebo povinná literatura

•COLLINS, Karen. Game sound: an introduction to the history, theory, and practice of video game music and sound design. Cambridge, Mass.: MIT Press, c2008.

•COLLINS, Karen, Bill KAPRALOS a Holly TESSLER. The Oxford handbook of interactive audio. Oxford: Oxford University Press, 2014.

•MARKS, Aaron. The complete guide to game audio: for composers, musicians, sound designers, and game developers. 2nd ed. Oxford: Focal Press/Elsevier, c2009.

•FMOD Documentation

•Unity Documentation

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je ukončen zápočtem. Kredity jsou uděleny na základě splnění docházky (min. 70% z celkového počtu hodin) a vypracování zadanáho projektu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů