Oborová cvičení 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308OCM2 Z 4 100 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 25 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-Schopnost vytvořit složitou vícekanálovou zvukovou kompozici na pomezí mezi kategoriemi s vysokou úrovní zvukového designu

-Schopnost samostatně vytvářet umělecky hodnotné podklady pro dramatickou tvorbu

-Schopnost tvořit zvukové mixy v úplné dynamice a spektru vhodném pro pozdější filmovou dramatickou tvorbu

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Na úkolech z oboru zvukové tvorby se studenti seznámí a vyzkouší si dílčí zvukařské činnosti, zlepší praktické schopnosti a rozvinou estetické cítění. Výsledkem jsou samostatně vytvořená složitější vícekanálová díla

Tematické okruhy:

-Práce s hloubkou prostoru a dozvukem ve vícekanálovém zpracování kinomixu

-Zvuková perspektiva a vrstvení zvuku

-Komponování složitých zvukových kompozic na pomezí žánrů a kategorií, využití v dramatické tvorbě

-Práce s abstrakcí ve zvukové tvorbě

-Vztahy srozumitelnosti ruchu, chápání významů zvuku a porozumění zvukovému příběhu

-Tvorba hudebních ruchů a zvukového desginu

-Využití softwarových nástrojů pro tvorbu zvukovou syntézou

Doporučená nebo povinná literatura

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3. vyd. Praha: AMU, 2006. ISBN 80-7331-010-4

BORWICK, John. Sound Recording Practice. 3. vyd Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 0-19-816381-9

DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. 4.vyd. Stuttgart: Hirzel Verlag, 2011. ISBN 3-7776-1199-9

MILES-HUBER, David. WILLIAMS, Philip. Professional Microphone Techniques. 1.vyd.,Vallejo: Mix Books, 1999. ISBN 0-872886-85-9

KOLMER, Felix., KYNCL, Jaroslav. Prostorová akustika. 2, vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1982, ISBN 0451480

TRUAX, Barry. Acoustic Communication. 1.vyd, London: Ablex Publishing, 2001. ISBN 1-56750-537-6

SMETANA, Ctirad. Praktická elektroakustika. 1.vyd, Praha: SNTL 1981

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě komisionelního hodnocení předložených cvičení a písemných explikací. Obsahová i formální úroveň explikace se promítá do celkového hodnocení cvičení.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů