Dílna zvukové režie filmové hudby 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DZR2 zápočet 2 14 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal PEKÁREK

Obsah

„Dílna“v rámci FAMU je prostor a čas pro detailní profesní výchovu adeptů oboru. Je vedena kombinovanou formou semináře/praktika a jejími vedoucími jsou zpravidla významní profesionálové daného oboru.

Nepovinná „Dílna zvukové režie filmové hudby“ je určna těm studentům magisterského stupně KZT, kteří výrazně tíhnou k realizaci hudební součásti zvukové složky AV díla. Předpokládá se zápis posluchačů s hlubokým a rozvíjeným zájmem o hudební nahrávání a mix se zaměřením především na filmovou hudbu.

Praktická část dílny je věnována průběžnému seznamování studentů s problematikou nahrávání a zpracování zejména studiového záznamu hudby rozmanitých žánrů. Studenti se aktivně účastní nahrávání reálných projektů, přičemž dostanou příležitost vyzkoušet si různé varianty výběru a postavení mikrofonů, užití zvukových procesorů apod.. Některé vzniklé vícestopé nahrávky pak mají možnost samostatně mixovat podle vlastní představy o výsledném znění skladby a tento výsledek předvedou vedoucímu dílny k posouzení.

Další formou je cvičná mixáž připravených hudebních nahrávek s ohledem na jejich využití ve vícekanálových audiovizuálních formátech. Jednotlivé stopy cvičné hudební nahrávky studenti upraví a smíchají ve vícekanálový hudební tvar tak, aby byl použitelný v AV díle. Zvláště si mají uvědomit rozdíly v mixáži hudby pro autonomní užití a pro užití v AV díle. Pracují pod pedagogickým vedením v seminární pracovně KZT.

Výsledky učení

Absolvent dílny dokáže realizovat hudební nahrávku v rozsahu užití od minimálních mikrofonních technik až po náročné polymikrofonní natáčení. Umí postupovat záběrovou i playbackovou metodou a je schopen kombinovat vhodné přístupy a postupy k dosažení maximálního interpretačního i technického výsledku. Orientuje se v současných trendech nahrávání hudby.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování hudebních předmětů v předchozím studiu.

Literatura

Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky -Muzikus 1995

Zamazal, V.: Hudební nástroje před mikrofonem - Supraphon 1975

Nahrané hudební snímky určené k mixážnímu zpracování

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace se uděluje za prezentaci ve výuce a za vypracování zadaného praktického úkolu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů