Oborový seminář KZT 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308OS8 Z 1 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen kriticky a analyticky uvažovat o soudobé filmové tvorbě. Je schopen kultivované odborné diskuse, rozvíjí tak své komunikační a sociální kompetence. Díky úzce zaměřeným přednáškám a zpětné vazbě studentů ostatních ročníků také je schopen nahlédnout různá zvuková témata z jiného úhlu, než jaký vhled poskytují běžné přednášky v rámci ostatních předmětů.

Forma studia

semináře

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět mapuje aktuální trendy v oblasti zvukové tvorby na příkladech rozborů zvukové složky aktuálních (tj. méně než jeden rok starých) filmů nebo rozboru praktických způsobů realizace méně obvyklých projektů, a dále přináší vhled do okrajových oblastí teorie zvukové tvorby. Předmět je společný pro všechny ročníky, jedním z cílů je tedy i seznamování studentů napříč ročníky, což zjednoduší případné spolupráce na školních cvičeních.

Tématické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Stálá doporučená literatura není; dle aktuálního tématu přednášky mohou být doporučeny publikace (články) na dané téma. Dalšími pomůckami jsou filmy, jejichž rozbor je prováděn.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezence alespoň 75% a aktivní smysluplná účast v diskusi NEBO prezence alespoň 50% a seminární práce

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů