Pedagogická praxe KZT 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PKZT2 zápočet 1 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vladimír SKALL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír SKALL

Obsah

Studenti v rámci tohoto předmětu připravují jednu přednášku pro Oborový seminář KZT; mimo to se předpokládá, že poskytnou konzultace či pedagogické vedení studentům nižších ročníků při jejich praktických cvičeních.

Tématické okruhy:

-Připrava jedné přednášky pro Oborový seminář KZT na pedagogy zadané a schválené téma

-Konzultace cvičení nižších ročníků

Výsledky učení

Student je schopen kriticky a analyticky uvažovat o své i cizí práci. Je schopen komunikovat s kolegy a zná příslušné téma tak dobře, aby jej dokázal vysvětlit ostatním studentům.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita – Oborový seminář KZT

Literatura

Literatura dle individuálních témat přednášek.

Hodnoticí metody a kritéria

Připravení jedné přednášky v rámci oborového semináře; konzultace na praktických cvičeních nižších ročníků.

Poznámka

x

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů