Pedagogická praxe KZT 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PKZT2 Z 1 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen kriticky a analyticky uvažovat o své i cizí práci. Je schopen komunikovat s kolegy a zná příslušné téma tak dobře, aby jej dokázal vysvětlit ostatním studentům.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita – Oborový seminář KZT

Obsah kurzu

Studenti v rámci tohoto předmětu připravují jednu přednášku pro Oborový seminář KZT; mimo to se předpokládá, že poskytnou konzultace či pedagogické vedení studentům nižších ročníků při jejich praktických cvičeních.

Tématické okruhy:

-Připrava jedné přednášky pro Oborový seminář KZT na pedagogy zadané a schválené téma

-Konzultace cvičení nižších ročníků

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura dle individuálních témat přednášek.

Hodnoticí metody a kritéria

Připravení jedné přednášky v rámci oborového semináře; konzultace na praktických cvičeních nižších ročníků.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů