Dílna zvukové režie filmové hudby 1

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DZR1 Z 2 12 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michal Pekárek

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal Pekárek

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent dílny dokáže realizovat hudební nahrávku v rozsahu užití od minimálních mikrofonních technik až po náročné polymikrofonní natáčení. Umí postupovat záběrovou i playbackovou metodou a je schopen kombinovat vhodné přístupy a postupy k dosažení maximálního interpretačního i technického výsledku. Orientuje se v současných trendech nahrávání hudby.

Forma studia

Výklad a vedení zadaného praktického cvičení

Předpoklady a další požadavky

Absolvování hudebních předmětů v předchozím studiu.

Obsah kurzu

„Dílna“v rámci FAMU je prostor a čas pro detailní profesní výchovu adeptů oboru. Je vedena kombinovanou formou semináře/praktika a jejími vedoucími jsou zpravidla významní profesionálové daného oboru.

Nepovinná „Dílna zvukové režie filmové hudby“ je určna těm studentům magisterského stupně KZT, kteří výrazně tíhnou k realizaci hudební součásti zvukové složky AV díla. Předpokládá se zápis posluchačů s hlubokým a rozvíjeným zájmem o hudební nahrávání a mix se zaměřením především na filmovou hudbu.

Praktická část dílny je věnována průběžnému seznamování studentů s problematikou nahrávání a zpracování zejména studiového záznamu hudby rozmanitých žánrů. Studenti se aktivně účastní nahrávání reálných projektů, přičemž dostanou příležitost vyzkoušet si různé varianty výběru a postavení mikrofonů, užití zvukových procesorů apod.. Některé vzniklé vícestopé nahrávky pak mají možnost samostatně mixovat podle vlastní představy o výsledném znění skladby a tento výsledek předvedou vedoucímu dílny k posouzení.

Další formou je cvičná mixáž připravených hudebních nahrávek s ohledem na jejich využití ve vícekanálových audiovizuálních formátech. Jednotlivé stopy cvičné hudební nahrávky studenti upraví a smíchají ve vícekanálový hudební tvar tak, aby byl použitelný v AV díle. Zvláště si mají uvědomit rozdíly v mixáži hudby pro autonomní užití a pro užití v AV díle. Pracují pod pedagogickým vedením v seminární pracovně KZT.

Doporučená nebo povinná literatura

Vlachý, V.: Praxe zvukové techniky -Muzikus 1995

Zamazal, V.: Hudební nástroje před mikrofonem - Supraphon 1975

Nahrané hudební snímky určené k mixážnímu zpracování

Hodnoticí metody a kritéria

Akreditace se uděluje za prezentaci ve výuce a za vypracování zadaného praktického úkolu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů