Elektroakustika 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308EAKU8 ZK 1 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-Student se orientuje v problematice síťových technologií pro přenos zvuku

-Dokáže navrhnout a zapojit síť DANTE dle zadání

-Dokáže změřit základní elektroakustické veličiny

Forma studia

Přednášky

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Studenti se seznámí s technologiemi pro přenos zvuku pomocí počítačových sítí. Naučí se používat měřící nástroje elektroakustických veličin.

Tématické okruhy:

-Historický vývoj technologií přenosu zvuku

-Síťové vrstvy – model OSI NETWORK

-Seznámení s technologiemi dle vrstev OSI (1, 2, 3)

-DANTE

-RAVENNA

-AES67

-Seznámení se software REW – Room EQ Wizard

-Seznámení se software Fuzzmeasure - Rodetest

-Seznámení se software SMAART – Rational Acoustics

Doporučená nebo povinná literatura

BALLOU, Glen. Handbook for Sound Engineers (Audio Engineering Society Presents) 5th Edition ISBN-10 041584293X

BALLOU, Glen. A Sound Engineer’s Guide to Audio Test and Measurement, Focal Press 2009 ISBN-10 1138406570

EVEREST, F. Alton. The Master Handbook Of Acoustics, McGraw-Hill 2001 ISBN 0071841040

ZOLZER, Udo. Digital Audio Signal Processing 2nd edition, Wiley 2008. ISBN 9780470997857

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná zkouška formou testu a doplňujících ústních otázek.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů