Soundtrack Aesthetics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SAE Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student zná různé estetické principy zvuku ve filmu

Student rozumí dramaturgickému potenciálu hudby a zvuku ve filmu

Student se dobře orientuje v historickém vývoji používání zvuku a hudby ve filmu

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou vyžadovány.

Obsah kurzu

Kurz Soundtrack Aesthetics seznamuje studenty s rozličnými přístupy k práci s hudbou (jakož i celou zvukovou stopou). Z historie filmu vybíráme přístupy výjimečné svým poetickým přínosem a taky vlivem na pozdější kinematografii. Přednášky jsou sice organizované historicky, nicméně v rámci každého principu, jenž formulujeme v jeho přirozeném historickém kontextu, budeme poukazovat i na příklady z moderní kinematografie.

Tématické okruhy:

Hudební a zvukový svět němého filmu.

Zvukový film jako nové médium. Diegeze a synchronicita. Hudba jako znak.

René Clair a zvuk nostalgie.

Fritz Lang a zvuk modernity - prozkoumávání možností diegetického zvuku.

Sovětská škola montáže – kontrapunkt jako základní postavení zvuku.

Zrod mainstreamu – Klasický Hollywood. Gesamkunstwerk a hladkost.

Eroze mainstreamu I. Vývoj v americké kinematografii 1945-1970.

Eroze mainstreamu II. Vývoj v evropské kinematografii 1945-1970.

Nový Hollywood.

Restaurace mainstreamu. Znovuzrozeni klasického paradigmatu.

Nové trendy v současné kinematografii I.

Nové trendy v současné kinematografii II.

Doporučená nebo povinná literatura

CHION, Michel. Audiovision: Son et image au cinéma. Armand Colin, 2021. ISBN 2200632584

COOKE, Mervyn. Dějiny filmové hudby. NAMU, 2012. ISBN 9788087292143

COOKE, Mervyn. The Hollywood Film Music Reader. Oxford University Press, 2010. ISBN-10: 0195331192

BUHLER, James. Theories of the Soundtrack. Oxford University Press, 2019. ISBN-10: 0199371075

FORD, Fiona; COOKE, Mervyn. The Cambridge Companion to Film Music. Cambridge University Press, 2016. ISBN-10: 1107476496

HARPER, Graeme (ed.). Sound and Music in Film and Visual Media. Bloomsbury, 2009. ISBN-10: 0826458246

Hodnoticí metody a kritéria

Účast alespoň 70%, seminární práce.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů