Kompoziční techniky pro sound designery 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308KTSD2 ZK 3 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent kurzu:

-Získá praktické zkušenosti s hudbou ve filmu.

-Nahlíží základní kompoziční principy interakce mezi hudbou a filmem.

Forma studia

přednáška/dílna

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Kurz (Compositional Techniques for sound designers 2) je koncipován jako dílna, ve které budeme formou cílených cvičení prohlubovat kompoziční principy uchopené v prvním semestru a současně je budeme aplikovat do audiovizuálního prostoru. Studenti budou dostávat konkrétní úkoly, které budou posléze po společném poslechu konzultované. Všechny úkoly budou mít konkrétní spojitost s filmem, studenti dostanou ke zhudebnění ukázky z různých filmů.

Tématické okruhy:

-Sekvence a její rytmus

-Synchronizační body

-Atmosférická hudba

-Motivizace

Doporučená nebo povinná literatura

ROADS, Curtis. Composing Electronic Music. Oxford University Press, 2015. ISBN 9780195373233

TENNEY, James: A History of Consonance and Disonance. Excelsior Music Publishing, 1988. ISBN 0935016996

TENNEY, James. Form Scratch. University of Illinois Press, 2015. ISBN 9780252038723

COLLINS, Karen. Studying Sound. The MIT Press, 2020. ISBN 9780262044134

Hodnoticí metody a kritéria

80 procent účast, splnění všech praktických úkolů.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů