Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308PPTZ2 Z 1 12/S česky letní

Garant předmětu

Jan ČENĚK, Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ČENĚK, Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Současná většinově digitální praxe filmové tvorby přináší mnoho nových a často poměrně složitých technologií. Jejich primárním úkolem je sice odstranit veškeré dosavadní technické bariéry, jež by kladly meze jakýmkoli tvůrčím nárokům, ovšem malá znalost těchto postupů může přinést bariéry nové.

Forma studia

Kontaktní seminář - utřídění praktických i teotetických poznatků, rozbor situačních příkladů, analýza a průzkum aktuálních trendů.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů PTFZ5 a PPTFZ1.

Obsah kurzu

„Druhotné“ prvky současných (filmových) audio workflows a jejich význam:

1. Úvod

- lineární vs. nelineární (audio/video)

- 8,16,35,70mm vs. „digital film making“ (RED, GENESIS, ALEXA)

- úkolem nástrojů ulehčit práci a akcelerovat kreativitu

- BWF souborový formát pro záznam zvuku při natáčení

2. (produkční) audioworkflow

natáčení

- double system vs. záznam zvuku do kamery

- synchronizace (klapka, TC klapka, in-camera TC w. audio sync)

- multicam (LTC, trilevel sync, aaton code, Origin, Denecke, Ambient)

- multitrack recording (Cantar, Deva, Fostex, SD, Tascam)

- ISO tracks vs. mixdown (split/multi-mono & poly files)

- metadata (editory - Majax, Wave Agent, BWF Manager)

- export (split, poly, mixdown)

3. obrazová postprodukce

- telecine (film to tape přepis PAL, NTSC, SD, HD)

- film scan (2K, 4K)

- film recording

- sound sync

- keykode (offline, online)

4. offline

- střih se všemi ISO stopami

- střih s mixdown stopou

- střih z videopřepisu z telecine (V A1A2)

- střih se zvukem z kamery

- EDL pro zvuk, pro DI postprodukci

5. správa projektů a dat

- sdílení AV médií (SAN, NAS, WAN, offline) AVID Unity, SNS

- file management

- ruchové databáze

6. zvuková postprodukce

- conforming (Titan)

- supersession (filmové díly vs. film vcelku)

- automatizované systémy (pro ADR, ruchy apod.)

- remote systems (ISDN, IP)(komprese)

7. paralelní postprodukce

- updating střihových verzí (Titan Flash Cutter, VK?)

- sdílení a přenos projektů (OMF, AAF)

8. mix

- routing & setup (mix console, controller)

- automazitovaná mixáž (DAW based vs. ext. mixer)

- multistage mixing

- upmix

9. mastering

- Dolby Digital (DMU, MOD)

- přepis na optiku

- DCDM/DCP

10. exporty & playouts

- downmix 2.0, stemy

- M&E (track layout)

- Digidelivery

11. různé

- pull up, pull down,?

- dolby, dialnorm, distribuční formáty a kódování

- loudness normalization (peak, average, LKFS)

- DCI

- ANFOR a CST (Francouzský úřad pro průmyslové normy & Národní centrum kinematografie)

- EDCF (UK, France, Sweden)

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje na základě aktivní účasti na semináři a absolvování zápočtového pohovoru.

Při docházce menší než 80% vypracování a přednes referátu na přidělené téma.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 318
Seminárka KZT

(Lažanský palác)
ČENĚK J.
14:00–15:35
(přednášková par. 1)
J. Moudrý
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:00–15:35 Jan ČENĚK Seminárka KZT
Lažanský palác
J. Moudrý přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů