Realizační dílna 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308RED8 Z 2 3T česky letní

Garant předmětu

Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan ČENĚK, Viktor EKRT, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent „Realizační dílny“ prohloubil svou schopnost analýzy zpracování zvukové složky AV díla a rozvinul své tvé tvůrčí a technické kompetence k její realizaci. Své postupy dokáže vysvětlit a obhájit v kritické diskusi a shrnout v písemné formě explikace svých společných i oborových cvičení.

Forma studia

seminář/praktikum

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Díla, se kterými přicházejí do „dílny“ studenti magisterského stupně jsou často již většího rozsahu a zpravidla i vysoké technické i umělecké úrovně. Tato skutečnost by měla členům dílny z řad posluchačů bakalářských ročníků přinést motivační efekt. Složení dílny napříč ročníky by mělo mít potenciál přirozeného vzájemného obohacení a při řešení konkrétní tvůrčí či technické problematiky může akcelerovat poznávací proces.

Doporučená nebo povinná literatura

Aktuálně dodává vedoucí dílny

Hodnoticí metody a kritéria

80% aktivní účast

Vypracování úkolů zadávaných v rámci dílny

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 318
Seminárka KZT

(Lažanský palác)
HART M.
09:00–11:25
(paralelka 1)
Rejholec, Čeněk, Ekrt
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–11:25 Marek HART Seminárka KZT
Lažanský palác
Rejholec, Čeněk, Ekrt paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů