Film a život 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308FAZ1 zápočet 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jakub KUDLÁČ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BARTOŠEK

Obsah

Osnova semináře:

  1. Film: obraz, nebo vyprávění?

Do sporu o povahu filmu Deleuze zasáhl velmi vyhraněně a originálně. Film podle něj není jazyk, dokonce ani řeč, je to obraz, obrazové umění. Velké a významné věci v kinematografii nemají nic společného s vyprávěním, ale zato mají mnoho styčných bodů s myšlením. Film je především myšlení, tedy obrazový vnitřní monolog, signalizační látka, která se až později, při utváření jazyka, formuje lingvisticky. Film tedy primárně nemluví, ale myslí. Jazyk je jen složka obrazu či jiný typ obrazu.

  1. Filozofie filmu, nebo film-filozofie? 

Jaký je přesně vztah mezi filozofií a filmem? Nikoli vztah teorie a praxe, ale dvou různých praxí, praxe pojmů a praxe obrazů. Deleuze filmy neinterpretuje, pouze v nich hledá obraz-myšlení, tedy imanentní předpoklady myšlení dvacátého století. Film je podle něj nejlepší, nikoli však jedinou odpovědí na otázku, co dnes znamená myslet.

  1. Film a Bergson

Film je realizací bergsonismu, především jeho teoprie čistého vnímání z první kapitoly Hmoty a paměti. Na této ryze filozofické hodině bude nezbytné objasnit, co je čisté vnímání, co je obraz o sobě, v čem se bergsonismus liší od fenomenologie a jak mu film dává za pravdu.

  1. „Vertov je Bergsonem kinematografie“

V této tezi je mnoho Deleuzovského humoru, protože Bergson je spiritualista a Vertov materialista. V jistém ohledu je to však prašť jako uhoď. V jakém přesně, se pokusím objasnit. Každopádně platí, že Vertov je jediný filmař, který dokázal uvést na plátno samotný obraz-pohyb.

  1. Film a Kant

Kant jako první ve filozofii osvobodil čas z podřízenosti pohybu. Čas je u něj out of joint (ano, Kant byl Hamletem filozofie). Stejné osvobození zažívá kinematografický čas při přechodu od klasického amerického k modernímu evropskému filmu. 

Výsledky učení

Na začátku semináře objasním vztahy mezi filmem a Bergsonem, důvody, proč fenomenologie nechápe film a proč film sám dává za pravdu Bergsonovi v jeho sporu s Husserlem, a pak již rovnou přejdu k revoluci, kterou v kinematografii způsobila poválečná evropská tvorba.

Předpoklady a další požadavky

Povinné filmy: 

De Sica, Umberto D.; Mankiewicz, Dopis třem manželkám; Welles, Občan Kane; Resnais, Loni v Marienbadu

Literatura

Deleuze – Film 1 a 2 

Bergson – Hmota a paměť

Hodnoticí metody a kritéria

Zájem o téma, aktivní přístup, docházka.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
BARTOŠEK P.
18:00–19:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:00–19:45 Pavel BARTOŠEK Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů