Teoretická seminární práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308TSP Z 4 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá schopnosti odborně formulovat myšlenky a procvičí si získávání informačních zdrojů a jejich zpracování.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Student vypracuje teoretickou písemnou práci o rozsahu cca 20 normostran na téma, které souvisí se zvukovou tvorbou (dramaturgie, technologie, atd). Proces psaní by měl podpořit studentovy schopnosti odborně formulovat myšlenky, procvičit získávání informačních zdrojů a jejich zpracování – včetně citací či překladu z cizích jazyků. Student může zvolit zpracování jedné z kapitol připravované teoretické diplomové práce.

Výsledný text by měl zároveň sloužit i jako výukový materiál pro studenty nižších ročníků.

Doporučená nebo povinná literatura

Metodologie odborné práce:

http://www.pglbc.cz/wp-content/uploads/2016/09/Metodologie_odborne_prace_-_opory.pdf

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce:

https://is.muni.cz/do/1499/el/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/cteni-psani2_opora.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdat seminární práci o parametrech odborného textu.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů