Základy hudby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZH zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět je zřízen speciálně pro studenty bez dostatečné předchozí hudební zkušenosti a slouží jako příprava k jejich budoucí tvůrčí práci v různých oborech audiovizuální tvorby. Studenti se seznámí se základními hudebními pojmy, učí se vnímat jednotlivé hudební elementy a poznávat jejich konkrétní účin na celkový výraz hudební skladby. Výklad je doplňován názornými ukázkami. Na tento předmět navazuje přednášky Dějiny hudby 1 (zimní semestr) a Dějiny hudby 2 (letní semestr)

Výsledky učení

Cílem předmětu je hudební příprava studentů k jejich vlastní tvůrčí práci v různých profesních specializacích audiovizuální tvorby.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecný zájem o hudební problematiku.

Literatura

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie AV díla - AMU 2006 (kapitola Důležité pojmy)

Kolafa, J.: Hudební nauka pro nehudebníky - AMU 2003

Zenkl, L.: ABC hudební nauky - Supraphon 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška z látky v rozsahu předem dodaných sylab.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů