Základy hudby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308ZH ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je hudební příprava studentů k jejich vlastní tvůrčí práci v různých profesních specializacích audiovizuální tvorby.

Forma studia

Přednáška s ukázkami

Předpoklady a další požadavky

Všeobecný zájem o hudební problematiku.

Obsah kurzu

Předmět je zřízen speciálně pro studenty bez dostatečné předchozí hudební zkušenosti a slouží jako příprava k jejich budoucí tvůrčí práci v různých oborech audiovizuální tvorby. Studenti se seznámí se základními hudebními pojmy, učí se vnímat jednotlivé hudební elementy a poznávat jejich konkrétní účin na celkový výraz hudební skladby. Výklad je doplňován názornými ukázkami. Na tento předmět navazuje přednášky Dějiny hudby 1 (zimní semestr) a Dějiny hudby 2 (letní semestr)

Doporučená nebo povinná literatura

Bláha, I.: Zvuková dramaturgie AV díla - AMU 2006 (kapitola Důležité pojmy)

Kolafa, J.: Hudební nauka pro nehudebníky - AMU 2003

Zenkl, L.: ABC hudební nauky - Supraphon 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška z látky v rozsahu předem dodaných sylab.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů