Nepovinná cvičení nebo praxe D 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308NCD3 Z 4 česky letní

Garant předmětu

Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav GREINER, Pavel REJHOLEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači mají svou praktickou činností získávat další zkušenosti v rozličných druzích audiovizuální tvorby.

Forma studia

Praktické cvičení

Předpoklady a další požadavky

Iniciativní a zasvěcený přístup k realizaci. Konzultace s pedagogem.

Obsah kurzu

Kromě povinných praktických cvičení může student vytvořit další, nepovinná cvičení, např. jiné společné cvičení s KR, KDT, KAT či s posluchači dalších kateder FAMU. Může tak rozšířit svoji oborovou praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

Výchozí pracovní materiály daného cvičení, potřebná zvuková technika, pokyny k vypracování písemné explikace:

http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-zvukove-tvorby-kzt/materialy-k-vyuce/.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení výsledku cvičení, předloženého jako nepovinné, je podmíněno dodáním hotového záznamu díla a vypracováním explikace. Cvičení je hodnoceno kredity podle náročnosti a rozsahu vykonané práce. Za cvičení označené indexem D získá student 4 kreditní body.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů