Klauzurní zkouška 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308KLZ3 ZK 1 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem klauzurní zkoušky je hodnocení celkové úrovně profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho oborových i společných praktických cvičení a oborových teoretických předmětů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Smyslem klauzurní zkoušky je zhodnotit dosaženou úroveň profesní vyspělosti studenta na základě výsledků jeho hlavních oborových předmětů. Do hodnocení se zahrnují výsledky klíčových profesních předmětů: praktická oborová i společná cvičení a hlavní oborové přednášky a semináře absolvované v 1. ročníku magisterského studia. Součástí hodnocení je rovněž i explikace, ve které student prokazuje schopnost kriticky reflektovat slabiny i silné stránky předkládaných prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Souborná klauzurní zkouška předpokládá studium literatury zadané v jednotlivých hlavních oborových předmětech.

Hodnoticí metody a kritéria

Atestace se uděluje po úspěšné obhajobě předložených děl.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů