Dějiny hudby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DH2 ZK 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače s historickým vývojem evropské hudby od období středověku až po dvacáté století.
  2. Seznámit posluchače se základy hudební teorie, což je pro pochopení logiky historického vývoje v hudební oblasti nezbytné.

Forma studia

Uvedení faktografických údajů k probírané tematice, poslech a rozbor hudebních, případně i AV ukázek, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

  1. Všeobecný kulturní rozhled na úrovni požadavků k přijetí na FAMU.
  2. Obecná znalost základních pojmů v hudební oblasti.
  3. Absolvování předmětu Dějiny hudby 1.

Obsah kurzu

Smyslem předmětu je hlubší obeznámení posluchačů s historickým vývojem evropské hudby a se základy hudební teorie. Přednášky jsou doplněny hudebními ukázkami z probíraného slohového období. Posluchač by se měl orientovat v elementární hudební terminologii, určovat slohová období vzniku skladby, charakterizovat skladebné techniky a hudební formy.

Doporučená nebo povinná literatura

Holzknecht, V.: Kniha o hudbě

Navrátil, M.: Nástin vývoje evropské hudby

Smolka J. a kolektiv: Dějiny hudby

CD-ROM B. Smetana: Vltava (KZT)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

  1. aktivity na přednáškách
  2. absolvování závěrečného testu a ústní zkoušky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů