English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Dějiny hudby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DH2 ZK 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

1. Seznámit posluchače s historickým vývojem evropské hudby od období středověku až po dvacáté století.

2. Seznámit posluchače se základy hudební teorie, což je pro pochopení logiky historického vývoje v hudební oblasti nezbytné.

Forma studia:

Uvedení faktografických údajů k probírané tematice, poslech a rozbor hudebních, případně i AV ukázek, diskuse.

Předpoklady a další požadavky:

1. Všeobecný kulturní rozhled na úrovni požadavků k přijetí na FAMU.

2. Obecná znalost základních pojmů v hudební oblasti.

3. Absolvování předmětu Dějiny hudby 1.

Obsah kurzu:

Smyslem předmětu je hlubší obeznámení posluchačů s historickým vývojem evropské hudby a se základy hudební teorie. Přednášky jsou doplněny hudebními ukázkami z probíraného slohového období. Posluchač by se měl orientovat v elementární hudební terminologii, určovat slohová období vzniku skladby, charakterizovat skladebné techniky a hudební formy.

Doporučená nebo povinná literatura:

Holzknecht, V.: Kniha o hudbě

Navrátil, M.: Nástin vývoje evropské hudby

Smolka J. a kolektiv: Dějiny hudby

CD-ROM B. Smetana: Vltava (KZT)

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě:

1. aktivity na přednáškách

2. absolvování závěrečného testu a ústní zkoušky

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 11. 2017