English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Dějiny hudby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DH2 ZK 2 2/T česky letní
Garant předmětu:
Pavel KOPECKÝ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Pavel KOPECKÝ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

1. Seznámit posluchače s historickým vývojem evropské hudby od období středověku až po dvacáté století.

2. Seznámit posluchače se základy hudební teorie, což je pro pochopení logiky historického vývoje v hudební oblasti nezbytné.

Forma studia:

Uvedení faktografických údajů k probírané tematice, poslech a rozbor hudebních, případně i AV ukázek, diskuse.

Předpoklady a další požadavky:

1. Všeobecný kulturní rozhled na úrovni požadavků k přijetí na FAMU.

2. Obecná znalost základních pojmů v hudební oblasti.

3. Absolvování předmětu Dějiny hudby 1.

Obsah kurzu:

Smyslem předmětu je hlubší obeznámení posluchačů s historickým vývojem evropské hudby a se základy hudební teorie. Přednášky jsou doplněny hudebními ukázkami z probíraného slohového období. Posluchač by se měl orientovat v elementární hudební terminologii, určovat slohová období vzniku skladby, charakterizovat skladebné techniky a hudební formy.

Doporučená nebo povinná literatura:

Holzknecht, V.: Kniha o hudbě

Navrátil, M.: Nástin vývoje evropské hudby

Smolka J. a kolektiv: Dějiny hudby

CD-ROM B. Smetana: Vltava (KZT)

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě:

1. aktivity na přednáškách

2. absolvování závěrečného testu a ústní zkoušky

Webová stránka předmětu:
Poznámka:
Další informace:
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 318
Seminárka KZT

(Lažanský palác)
KOPECKÝ P.
14:50–16:25
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:50–16:25 Pavel KOPECKÝ Seminárka KZT
Lažanský palác
přednášková par. 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2018