Zjednodušený studijní plán Zvuková tvorba - magistr_2021

Katedra zvukové tvorby

Studijní program: Zvuková tvorba

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
308EAK6 Elektroakustika 6 Z 1
308KTSD1 Kompoziční techniky pro sound designery 1 Z 3
308OCM1 Oborová cvičení 1 Z 4
308OS7 Oborový seminář KZT 7 Z 1
308PPTZ1 Pokročilé postupy a technologie filmového zvuku 1 Z 1
308REDL7 Realizační dílna 7 Z 4
308STZT Seminář teorie zvukové tvorby Z 3
308VPM1 Vícekanálová AV postprodukce 1 Z 1
308ZRFH Zvuková režie filmové hudby Z 1
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KZT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KZT
① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT [308DTV]

300DTV #

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
308APM4 Asistentská praxe 4 Z 4
308DSM1 Diplomní seminář 1 Z 4
308EAK7 Elektroakustika 7 Z 1
308KLZ3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
308KTSD2 Kompoziční techniky pro sound designery 2 ZK 3
308OS8 Oborový seminář KZT 8 Z 1
308PKZT1 Pedagogická praxe KZT 1 Z 1
308RED8 Realizační dílna 8 Z 2
308SFHZ1 Seminář filmové hudby a zvuku 1 Z 2
308SAE Soundtrack Aesthetics Z 2
308SAVD1 Společné AV dílo 1 Z 6
308TSP Teoretická seminární práce Z 4
308VPM2 Vícekanálová AV postprodukce 2 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 35
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KZT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KZT
① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT [308DTV]

300DTV #

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308DSM2 Diplomní seminář 2 Z 4
308EAKU8 Elektroakustika 8 ZK 1
308MFL Max: Interaktivní audio a generativní zvukový design Z 2
308OS9 Oborový seminář KZT 9 Z 1
308PZ1 Prostorový zvuk 1 Z 2
308RED9 Realizační dílna 9 Z 2
308SFHZ2 Seminář filmové hudby a zvuku 2 Z 2
308VPM3 Vícekanálová AV postprodukce 3 Z 1
308VAVV Vztah auditivního a vizuálního vjemu Z 1
Kreditů z povinných předmětů 16
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KZT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KZT
① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT [308DTV]

300DTV #

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
308APPM Absolventská praktická práce Z 12
308OCM2 Oborová cvičení 2 Z 4
308OS10 Oborový seminář KZT 10 Z 1
308PKZT2 Pedagogická praxe KZT 2 Z 1
308PZ2 Prostorový zvuk 2 Z 2
308RED10 Realizační dílna 10 Z 2
308SAVD2 Společné AV dílo 2 Z 6
308VPM4 Vícekanálová AV postprodukce 4 Z 1
312ZIZT2 Základy interaktivní zvukové tvorby 2 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 31
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KZT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KZT
① Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KZT [308DTV]

300DTV #

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60