Realizační dílna 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308RED10 Z 2 3 hodiny DÍLEN týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude schopen v budoucím kolektivu tvůrců mluvit, obhajovat, analyzovat vytvářené dílo, přijímat kritiku a zpracovávat názory druhých k zlepšení svého díla.

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Setkáváním a společnou debatou nad rozpracovanými vlastními pracemi studentů rozvíjet schopnosti analýzy, formulace kritiky i rady. Cílem je také propojit v této debatě studenty napříč ročníky a tím přispět k jejich rozvoji, umožnit vzájemnou inspiraci, povzbudit přirozenou soutěživost a spolupráci. Cílem je také trénovat umění dialogu a prezentace myšlenek před kolektivem.

Tematické okruhy:

-Analýza střihové skladby

-Analýza kvality zvukové stopy, technických náležitostí

-Analýza kvality mixáže

-Analýza emocionálního působení zvukové stopy

-Příprava na natáčení

-Postupy při natáčení, debaty o praktických řešeních

-vše, co přinese praktická výroba nových děl

Doporučená nebo povinná literatura

Dle individuálních potřeb studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů