Max: Interaktivní audio a generativní zvukový design

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308MFL Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výstupné znalosti po absolvovaní predmetu: Študenti budú rozumieť základným konceptom a mechanizmom vytvárania interaktívneho zvukového programu v prostredí MAX. Študenti budú schopný vytvoriť vlastné zvukové softvérové nástroje, adaptovať komplexné zvukové systémy k vlastným špecifickým projektom a využívať existujúce informačné zdroje k rozvíjaniu vlastnej tvorby alebo výskumu

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Kontrolu, interaktivitu a komunikačné rozhrania sú neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek systému využívaného v zvukovej tvorbe.

Vo všeobecnosti je možné systém vnímať ako „reťazec komunikačných procesov, ktorých cieľom je zmena určitých parametrov systému “. Ak hovoríme o audio systémoch dá sa predpokladať, že ide o určitú platformu umožňujúcu manipuláciu alebo vytváranie zvukového materiálu a zapojenie postupných krokov k dosiahnutiu požadovaného výsledku.

V tomto predmete sa zameriame na osvojenie si kreatívnych možností a základov interaktívnych systémov a kontroly zvukového signálu v prostredí MAX.

MAX je programovacie - modulárne prostedie, ktoré umožňuje vytvorenie optimalizovaných systémov interakcie a kontroly pre špecifické úlohy ako aj umožňuje vytvárať systémy komunikácie medzi jednotlivými platformami DAW alebo zvukovýcmi generátormi.

Hlavným zámeromom tohoto predmetu je oboznámenie študentov so stratégiami kontroly a kontrolného signálu pomocou rôznych druhov kontrolerov, procesov tz. mapingu kontrolnych dát, získavanie a analýza a transformácia rôznych typov signálu a ich využitia v procesoch zvukovej tvorby. Oboznámenie sa s prostredím MAX je zároveň pre študentov vstupom do problematiky interaktívnej zvukovej tvorby a procesov algoritmicke kompozície a procedurálneho audia využívaného v oblasti počítačových hier. Súčasťou predmetu je zahrnutie teoretických konceptov kontroly z pohľadu technologicky mediovaných umení: determinizmu, náhody a zvukovej tvorby ako vytvárania procesných systémov.

Tématické okruhy

Diskutovaná problematika:

Programovanie v MAX:

 1. Úvod do prostredia MAX
 2. História, Čo je MAX, Projekty vytvorené v MAX-e, informačné zdroje a komunita
 3. Základné elementy MAX-u: UI MAX-u, základné mechanické postupy spájania objektov -patching
 4. Dáta a Dátove toky v MAX -e
 5. Digitálne systémy a mechanizmy dátového toku v MAX-e
 6. Matematické a logické funkcie v MAX-e
 7. Štruktúra a Objekty:Využívanie sub-patcherov, a enkapsulácia základných patchov
 8. Audio signál v Maxe: Základná princípy a mechanizmy spájania audio objektov MAX-e
 9. Praktické cvičenie zamerané na rekapituláciu a praktickú aplikáciu diskutovaných tém
 10. Interaktivita: MIDI, OSC, HID
 11. Programovanie v prostredí MAX
 12. Integrácia MAX-u s inýmy softwármi a zhrnutie diskutovaných tém

Doporučená nebo povinná literatura

CIPRIANI, Allesandro. GIRI, Maurizio. Electronic Music and Sound Design: Theory and Practice with Max and MSP. Contemporary Books, 2010. ISBN 13978 8899212100

MANZO, Vincent J. Max/MSP/Jitter for Music: A Practical Guide to Developing Interactive Music Systems for Education and More. Oxford University Press, 2011 (2nd Edition). ISBN 0199777683.

TAYLOR, Gregory. Step by Step: Adventures in Sequencing with Max/MSP. Cycling '74, 2018. ISBN 1732590303

CREASEY, David. Audio Processes: Musical Analysis, Modification, Synthesis, and Control. Routledge, 2017. ISBN9781138100114.

MIRANDA, Eduardo R. WANDERLEY, Marcelo M. New Digital Musical Instruments: Control and Interaction beyond the Keyboard. A-R Editions, 2006. ISBN 9780895795854.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast a plnění zadaných úkolů.

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů