Oborová cvičení 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308OCM1 zápočet 4 100 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 25 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel REJHOLEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Viktor EKRT, Ladislav GREINER, Marek HART, Pavel REJHOLEC

Obsah

Na úkolech z oboru zvukové tvorby se studenti seznámí a vyzkouší si dílčí zvukařské činnosti, zlepší praktické schopnosti a rozvinou estetické cítění. Výsledkem jsou samostatně vytvořená složitější vícekanálová díla

Tematické okruhy:

-Práce s hloubkou prostoru a dozvukem ve vícekanálovém zpracování kinomixu

-Zvuková perspektiva a vrstvení zvuku

-Stavba zvukových plánů, záludnosti maskování zvuku

-Komponování složených zvukových atmosfér, využití v dramatické tvorbě

-Práce s abstrakcí ve zvukové tvorbě

-Vztahy srozumitelnosti ruchu, chápání významů zvuku a porozumění zvukovému příběhu

-Záznam separátních ruchů pro vlastní tvorbu nových svébytných uměleckých atmosfér

Výsledky učení

-Schopnost vytvořit vícekanálovou zvukovou kompozici ruchovou s jasně hierarchizovanými plány

-Schopnost samostatně vytvářet umělecky hodnotné podklady pro dramatickou tvorbu

-Schopnost realizovat či se orientovat v tvorbě zvukových děl s prvky abstrakce, na pomezí mezi kategoriemi

Předpoklady a další požadavky

x

Literatura

BLÁHA, Ivo. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. 3. vyd. Praha: AMU, 2006. ISBN 80-7331-010-4

BORWICK, John. Sound Recording Practice. 3. vyd Oxford: Oxford University Press, 1994. ISBN 0-19-816381-9

DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. 4.vyd. Stuttgart: Hirzel Verlag, 2011. ISBN 3-7776-1199-9

MILES-HUBER, David. WILLIAMS, Philip. Professional Microphone Techniques. 1.vyd.,Vallejo: Mix Books, 1999. ISBN 0-872886-85-9

KOLMER, Felix., KYNCL, Jaroslav. Prostorová akustika. 2, vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1982, ISBN 0451480

TRUAX, Barry. Acoustic Communication. 1.vyd, London: Ablex Publishing, 2001. ISBN 1-56750-537-6

SMETANA, Ctirad. Praktická elektroakustika, 1.vyd, Praha: SNTL 1981

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě komisionelního hodnocení předložených cvičení a písemných explikací. Obsahová i formální úroveň explikace se promítá do celkového hodnocení cvičení.

Poznámka

x

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Pavel REJHOLEC
nerozvrhuje se paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů